Home » Flere ulykker på kontorer enn i bygg og anlegg? Data fra Statistisk sentralbyrå

Flere ulykker på kontorer enn i bygg og anlegg? Data fra Statistisk sentralbyrå

by Gunnar Garfors

Tilsvarende
Statistisk sentralbyrå registrerte den siste nedgangen i antall arbeidsulykker under pandemien. I 2020 var det 62,7 tusen helseskader, det vil si 24,6 prosent. mindre enn ett år tidligere. Når ansatte kom tilbake til kontorer, dukket det opp en oppadgående trend og i 2021 økte statistikken med 9,6 %. Utgangen av første halvår i år ga en økning på 1,8 prosent sammenlignet med året før.

Flere ulykker på kontorer enn i bygg og anlegg

I første halvår 2023 var antall personer skadd i dødsulykker 57 personer og 127 personer i alvorlige ulykker, en nedgang på 19,7 % i hvert tilfelle. nemlig med 4,5 prosent sammenlignet med år til år.

– Under pandemien rapporterte arbeidere at de var mer stresset på jobben. Ikke desto mindre kan det å jobbe eksternt få dem til å føle seg tryggere, i det minste innen fysisk helse, noe som bekreftes av dataene fra det sentrale statistiske kontoret, ifølge hvilke antall helseskader har gått ned i løpet av denne perioden – bemerker Krzysztof Inglot , arbeidsmarkedsekspert, grunnlegger av Personnel Service SA – Siden vi kom tilbake til kontorene har statistikken begynt å stige og vokser fortsatt. Selv om risikoen for en arbeidsulykke hovedsakelig er knyttet til yrker som ikke tillater fjernarbeid, som gruvedrift eller konstruksjon, viser økningen i ulykkestall etter pandemien at de som jobber på kontoret også er i faresonen. I første halvår 2023 ble det registrert flere ulykker i administrasjonen enn i byggebransjen.

Farligst i gruvedrift

I følge data for første halvår i år er gruvearbeidere fortsatt det farligste yrket. I gruve- og bergverkssektoren var ulykkesraten 6,32 per 1000 innbyggere. Neste plass kom avløp og renovasjon (5,23) og helse- og sosialhjelp (3,49). De færreste hendelsene skjedde blant ansatte i informasjons- og kommunikasjonssektoren (0,39), i jordbruk, skogbruk, jakt og fiske (0,43) og i faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet (0,50).

I 4 saker av 10 arbeidsrelaterte ulykker var det mislighold av ansatte som var årsaken. På de neste plassene er andelen under 10 prosent. Hver involverer feil bruk av et verktøy av den ansatte og en hendelse utenfor den ansattes og arbeidsgiverens kontroll.

De fleste ulykkene skjer i Opole-regionen

Allerede før pandemien måtte innbyggerne i det schlesiske voivodskapet slite med de vanskeligste arbeidsforholdene og det høyeste antallet ulykker, som var et resultat av direkte arbeid i gruveindustrien, ifølge Central Statistical Office. Dette er imidlertid i endring. I første halvdel av 2023 ble den høyeste ulykkesfrekvensen registrert i voivodskapene Opole (2,61), Schlesien (2,56) og Warmian-Masurian (2,54), den laveste i Lillepolen (1,47), Masovien (1,48) og Subkarpatene (1,68).

You may also like

Leave a Comment