Home » Gass for Baltic Pipe. Gassrørledningen vil fylle en blanding av egen produksjon og kontraktsgass

Gass for Baltic Pipe. Gassrørledningen vil fylle en blanding av egen produksjon og kontraktsgass

by Gunnar Garfors

Gassforsyningen til Baltic Pipe vil bli sikret i form av en blanding av egen produksjon fra forekomster i Norge og gass kontrahert av gassprodusenter på norsk og dansk kontinentalsokkel, sa PGNiG-president Iwona Waksmundzka Olejniczak.

Som hun påpekte, for industrien er grunnlaget for sikkerhet diversifisering av kilder og forsyningsretninger for energiressurser.

«PGNiG har implementert denne diversifiseringen i årevis, som jeg vil takke ikke bare mine forgjengere på PGNiG, men alle som er tilknyttet bransjen som ordet diversifisering ikke er et buzzword for,» bemerket hun.

Hun påpekte at uavhengighet fra gassforsyninger fra Russland er en konsekvent implementert strategi for den polske staten, der offentlige myndigheter eller operatøren av gassoverføringsnettverket Gaz System er involvert.

«Med denne strategien er PGNiG ansvarlig for å sikre at volumer møter forventet etterspørsel. De siste månedene har tydelig vist at diversifisering har gitt resultater, noe som ikke betyr at vi kan hvile på laurbærene, understreket hun.

Gass fra USA og Qatar

Lederen for PGNiG minnet om at selskapet konsekvent styrker sin posisjon i gassmarkedet, spesielt LNG. I tillegg til gass fra Qatar, importerer den også gass fra USA under langsiktige kontrakter. – Selskapet utvikler egen produksjon på norsk sokkel og satser på å stabilisere innenlandsk produksjon. Vi er også et godt eksempel på effektiv gasslagring. Til tross for krigsutbruddet i Ukraina og opphør av gassforsyninger fra øst, vi har konsekvent overfylt lagrene, som nå er nesten 100 prosent fulle«- la hun til.

«Tatt i betraktning den nåværende geopolitiske situasjonen og viktigheten av diversifisering for Polens energisikkerhet, har vi intensivert arbeidet for å optimalt fylle kapasiteten reservert av PGNiG, inkludert gassrørledningen Baltic Pipe,» sa Waksmundzka Olejniczak.

Hun forklarte at i likhet med LNG-terminalen, de eksisterende forbindelsene med Tyskland, Litauen, Tsjekkia eller forbindelsen med Slovakia som blir ferdigstilt, er den en del av et omfattende infrastrukturnettverk som tillater import av gass fra forskjellige retninger.

«Gassforsyningen til Baltic Pipe sikres av PGNiG i form av en blanding av egen produksjon fra forekomster i Norge og gass kontrahert fra gassprodusenter på norsk og dansk kontinentalsokkel.«- informerer hun.

Hun understreket at det strategiske målet er å fylle Baltic Pipe mest mulig med gass fra egen produksjon. Selskapet har signert kontrakter for gassleveranser til Polen, bl.a. av Ørsted. «Imidlertid vil nye kontrakter være nødvendig for å sikre det fullt ut, bemerket hun.

Flere samtaler

«Vi er i samtaler om ytterligere avtaler, inkludert utvidelse av omfanget til samarbeid, ikke bare innen naturgassforsyning, men også i den bredere polske energisektoren,» sa hun.

Hun vurderte at utsiktene til PGNiGs tiltredelse ville bidra til å styrke forhandlingsposisjonen og oppnå tilfredsstillende resultater sammen med PKN Orlen og Grupa Lotos for å danne en stor multi-energigruppe.

«Bare en sterk enhet med varierte aktivitetsområder kan effektivt gjennomføre vanskelige forhandlinger, men også være en attraktiv partner for et bredere forretningssamarbeid. Og viktigst av alt, det vil være i stand til å implementere prosjekter som vil gjenspeiles i utviklingen av den polske økonomien og vil styrke vår energisikkerhet» – understreket lederen av PGNiG.

Baltic Pipe er ment å lage en ny rute for levering av naturgass fra Norge til det danske og polske markedet og til sluttbrukere i nabolandene. Investorene er overføringssystemoperatører: danske Energinet og polske Gaz-System. Transmisjonslinjen skal etter planen settes i drift 1. oktober 2022 og nå full kapasitet tidlig i 2023.

Etter lanseringen i oktober vil Baltic Pipe ha en kapasitet på 2-3 milliarder kubikkmeter. naturgass per år. I 2023 vil gassrørledningen nå sin maksimale kapasitet, nemlig 10 milliarder kubikkmeter. naturgass per år.

Vurder kvaliteten på artikkelen vår:

Tilbakemeldingen din hjelper oss med å lage bedre innhold.

Kilde:

MOS

You may also like

Leave a Comment