Home » Janusz Markedsføring. Dette er Palikots nye prosjekt

Janusz Markedsføring. Dette er Palikots nye prosjekt

by Gunnar Garfors

Palikot er kjent for sin Prosjekter i alkoholbransjen. – Polakker er uten sidestykke når det kommer til kreativitet. Vi har fortsatt et stort, uutnyttet potensial på markedet som jeg gjerne vil stimulere ved å peke på det Hvordan vi bygde merker som Wyjebongo, BUH beer eller WyBUHowa vodka. Jeg gjør dette sammen med mine langsiktige forretningspartnere, strateger og markedssjefer som har utmerket seg i å lage produkter som forbrukerne elsker – sier gründeren, sitert av portalen Wiadomości Handlowe.

Janusz Markedsføring. Et nytt prosjekt av Janusz Palikot

Som vi leser har Janusz Marketingu-prosjektet som mål å styrke den polske økonomien ved å skape en plattform for erfaringsutveksling mellom gründere. «Janusz Palikot ønsker å tiltrekke seg ambisiøse mennesker fra markedet for å jobbe med harde data og kunnskapen til forretningsutøvere for å øke den intellektuelle verdien i prosjekter», skriver Wiadomości Handlowe.

Som en del av prosjektet skal det også opprettes Business Distillery, hvis medlemmer skal kunne bruke kunnskapen de har tilegnet seg i gjennomføringen av sine prosjekter.. Alt dette slik at de får kommentarer før de blir verifisert av markedet.

You may also like

Leave a Comment