Home » Morawiecki snakker om å «fø» Norge under krigen i Ukraina. Det er en reaksjon fra utenriksdepartementet

Morawiecki snakker om å «fø» Norge under krigen i Ukraina. Det er en reaksjon fra utenriksdepartementet

by Connie Nielsen

På lørdag møtte statsminister Mateusz Morawiecki unge mennesker på National Youth Dialogue Congress. Statsministeren svarte Spørsmål samlet, mest knyttet til krigen i Ukraina.

Politikeren viste også til Norge i denne sammenheng. Morawiecki fant ut at landet har svært rike naturressurser. Politikeren forklarte også at Norge «utilsiktet utnyttet» krigen i Ukraina. – Merprofitt som overstiger årsgjennomsnittet de siste årene fra olje og gass, et lite land med en befolkning på 5 millioner, som Norge, vil overstige 100 milliarder euro – sa statsministeren under møtet.

Du finner mer innhold på hjemmesiden Gazeta.pl >>>

– Vi er alle med rette opprørte over Russland. Bandittran, banditter, kriminelle og så videre, men mine damer og herrer, unge mennesker, noe er galt. Skriv til dine unge venner i Norge. De burde dele denne overskytende, gigantiske profitten – sa Mateusz Morawiecki. Regjeringssjefen indikerte at dette overskuddet skulle gå til «Ukraina, til de som led mest av denne krigen».

Morawiecki om Norge: De bør dele overfortjenesten

Norge er den nest største produsenten etter Russland råolje – daglig produksjon kan være opp mot fire millioner fat – og dermed «overta» noen av avtalene som er inngått med Moskva og dermed beskytte Europa mot energikrisen. I år gir Norge deler av pengene fra oljesalget for å hjelpe Ukraina.

se videoen
Hvem leverer flest våpen til Ukraina? Vi spør Ukrainas ambassadør

Norsk Utenriksdepartementet: Inntektene har økt, men verdien av fondet har gått ned

utenriksminister Utenriksdepartementet Norge, Eivind Vad Petersson kom med en uttalelse som ble sendt til den norske portalen VGat det økte provenyet fra salg av olje og gass primært går direkte til statens pensjonskasse for fremtidige generasjoner.

«Selv om oljeinntektene økte som følge av krigen i Ukraina, falt verdien av fondet. Fondets verdi har falt med rundt 550 milliarder kroner siden begynnelsen av året, blant annet på grunn av fall i aksjemarkedet, sier Petersson og legger til at norsk økonomi og forbrukere også vil oppleve gevinster. Priser energi elektrisitet og bensin.

Representanten for det norske Utenriksdepartementet bemerket at Norge «har bidratt betydelig til støtten til Ukraina» og vil fortsette å øke denne støtten.

***

Hjelp Ukraina, bli med i samlingen. Du setter inn penger på nettsiden pcpm.org.pl/ukraina >>>

You may also like

Leave a Comment