Home » Norge I Arktis startet kulderesponsmanøvrer med deltagelse av …

Norge I Arktis startet kulderesponsmanøvrer med deltagelse av …

by Catherine Monroe

Kalderesponsmanøvrer som involverer 30.000 mennesker startet mandag i den delen av Arktis som tilhører Norge. Soldater fra 27 land, inkludert 23 NATO-medlemmer, inkludert Polen. Russland godtok ikke invitasjonen som observatør.

Som sjef for Forsvarets operasjonskommando understreket general Yngve Odlo at «målet med aktivitetene vil være å få erfaring under vanskelige klimatiske forhold og å vise kampferdigheter i situasjoner som krever respons».

Manøvrene, som skal simulere forsvaret av Norge som en del av det transatlantiske samarbeidet, krever bruk av de såkalte NATO-spydmennene.

I tillegg til lengst nord er det også planlagt øvelser i de sentrale og sørlige delene av landet og vil vare til begynnelsen av april. Et landtreningsområde nord for Narvik, et havområde utenfor kysten av Norge og landets luftrom benyttes.

Ifølge det norske forsvaret var manøvrene planlagt i god tid og skyldtes ikke koronaviruspandemien i fjor. Opprinnelig ble det annonsert at 35.000 ville delta. Det forventes tross alt 30.000 soldater til Norge. (14 000 landstyrker, 8 000 marinestyrker og 8 000 luftstyrker). Norske medier spekulerer i at årsaken til å sende et litt mindre antall tropper er det russiske angrepet på Ukraina.

Norske myndigheter inviterte representanter fra alle 57 OSSE-stater, inkludert Russland, som observatører, men Russland takket nei til å delta i den egenskapen.

I følge prof. Katarzyna Zyśk ved Norsk institutt for forsvarsstudier, blir de lenge planlagte manøvrene som Russland har blitt orientert om, brukt av Kreml til propagandaformål for å underbygge anti-NATO-stemninger i innenriks- og utenrikspolitikken.

«Slike øvelser er imidlertid et viktig avskrekkende middel. Det ville vært mer problematisk om de ble kansellert», uttalte eksperten i en tale på NRK TV.

Barentshavet deler også den 197 kilometer lange landstripen til den 197 kilometer lange landgrensen til Russland, som er en del av NATO, med Russland. (TRYKK)

vinn / ganger /

You may also like

Leave a Comment