Home » Norge kutter renten til null. Krone under press

Norge kutter renten til null. Krone under press

by Gunnar Garfors

Etter vedtak fra Norges Bank ble renten satt ned fra 0,25 prosent. til 0 prosent Dette er en overraskelse siden de fleste spurte økonomene forventet at de ville forbli uendret.

Norges nedstigning til null gikk usedvanlig raskt. I begynnelsen av mars var renten 1,5 %. Det var imidlertid to kutt i løpet av en uke (13. og 20. mars), først med 0,5 og deretter med 0,75 prosentpoeng.

Utspillet fra den norske sentralbanken overrasket investorene noe. Etter at kunngjøringen ble publisert steg USD/NOK-kursen til CZK 10,3. Dette er imidlertid fortsatt ikke nivået som tilsvarer kursen på over 11,5 kroner per dollar registrert i mars, det historiske høydepunktet.

Forholdet mellom den polske zlotyen og den norske kronen har også falt den siste tiden. En norsk krone koster i dag 41 brutto, ved inngangen til året var den 43 brutto.

Klikk her for å gå til kursene (Bankier.pl)

Norsk økonomi og virksomheten til den lokale sentralbanken påvirkes ikke bare av frysingen av økonomien, men også av de negative effektene som følger av den massive devalueringen av råolje.

– Aktiviteten i norsk økonomi har falt kraftig som følge av koronaviruspandemien. – Forverringen av den økonomiske situasjonen forverres av pandemiens alvorlige virkning på omkringliggende land og det kraftige fallet i oljeprisen, sa Norges Bank.

Foreløpige anslag viser at Norges BNP falt med 14 % bare i mars. Mer detaljert informasjon om dette emnet vil være tilgjengelig tirsdag 12. mars.

– Lave renter vil ikke hindre koronaviruset i å ha en betydelig innvirkning på norsk økonomi, men de kan dempe kollapsen. Når situasjonen normaliserer seg, vil lave renter støtte oppgangen. Dette kan redusere risikoen for at arbeidsledigheten forblir høy, la den norske sentralbanken til.

Etter dagens vedtak i Norges Bank har kretsen av land med ikke-positive renter utvidet seg. Lederne er Sveits (-0,75%), Danmark (-0,6%) og Japan (-0,1%), hvor rentene er negative. Eurosonen, Bulgaria og Sverige er på null. Renteintervallet er mellom 0,00 og 0,25 %. vedlikeholdt av den amerikanske sentralbanken.

Michał Żuławiński

You may also like

Leave a Comment