Home » Norge. Zbigniew Stonoga flyktet til Oslo. Jeg vil gjerne be om politisk asyl | politikk

Norge. Zbigniew Stonoga flyktet til Oslo. Jeg vil gjerne be om politisk asyl | politikk

by Thure Lindhardt

15. oktober meldte media at Zbigniew Stonoga ble arrestert av politiet. Etterforskerne mistenker at forretningsmannen konfiskerte 253.000. PLN og dermed på bekostning av stiftelsen han leder. Imidlertid avviste domstolen i Lublin påtalemyndighetens begjæring om forvaring og beordret Stonoga å løslates umiddelbart.

Zbigniew Stonoga: Alle betalingskort er sperret, jeg er blakk

Etter løslatelsen forlot Zbigniew Stonoga landet. Han befant seg i hovedstaden i Norge, hvor han ba det polske miljøet om hjelp. Etter å ha krysset grensen, måtte forretningsmannen gjennom en 10-dagers karantene, men hadde ingen steder å bo. Etter at anken ble lagt ut på Internett var det noen som ga ham en hjelpende hånd.

«Etter siste avlytting av min varetekt ble alle betalingskort sperret. Jeg skammer meg ikke over å fortelle deg at jeg er konkurs og at hjemløs Blakk. Takket være den polske diasporaen i Norge legger jeg meg nå inne, ikke i bilen, skrev Zbigniew Stonoga og ba om økonomisk hjelp.

I et tidligere innlegg varslet han at han ville søke politisk asyl i Norge. Han skrev at han tok et slikt vedtak etter «mange år med offentlig pisking fra statsadministrasjonen».

Rafał Gaweł fikk politisk asyl i Norge. Den første slike sak siden tiden for Folkerepublikken Polen

9. oktober skrev vi at grunnleggeren av Senter for overvåking av rasistisk og fremmedfrykt, Rafał Gaweł, fikk politisk asyl i Norge. En polsk domstol dømte ham for bedrageri, og det er grunnen til at han er etterlyst med en internasjonal arrestordre. Norge uttalte imidlertid blant annet at Gaweł ikke kan regne med en rettferdig rettergang på grunn av ødeleggelsen av trepartsdelingen av makt i Polen. Rafał Gaweł er den første polakken som fikk politisk asyl i Norge etter 1989.

Se videoen
Zbigniew Ziobro er ikke redd for noe, ikke engang tårer

You may also like

Leave a Comment