Home » Norsk advokat krever oppreisning fra litauiske myndigheter: beskyttelse av vanskeligstilte barn – Respublika.lt

Norsk advokat krever oppreisning fra litauiske myndigheter: beskyttelse av vanskeligstilte barn – Respublika.lt

by Gunnar Garfors
Bilde 7

Foto tatt i 2015 Den internasjonale kampanjen «A rose for every victim of the Norwegian Barnevernet system» fant sted i den norske ambassaden i Litauen. Foto av Stasys Žumbis

I et åpent brev til M. Reikeros til medlemmene av Seimas heter det at litauiske myndigheter fortsatt oppfører seg som om de hadde glemt at rettighetene til enkelte litauiske borgere har blitt krenket i Norge i mange år. – Jeg håpet at litauiske statsborgere ikke skulle bli glemt på møtet i fjor, da Norges statsminister Erna Solberg besøkte Litauen, som statsminister Saulius Skvernelis møtte den gang. Jeg håpet den litauiske regjeringen ville huske innbyggerne i Norge hvis rettigheter ble krenket. Men etter dette møtet var det ingen endring, sier advokaten.

Han appellerer derfor til den nyvalgte Seimas i Litauen om å forsvare rettighetene til litauiske borgere som fortsatt blir krenket. «Siden 2019 i Vilnius har jeg lest en rapport om brudd på barns rettigheter i Norge, Norge har blitt dømt fem ganger av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen for måten Barnevernets barnerettighetstjeneste fungerer i Norge:» Jeg er sikker på at Norge vil gjøre det «av rettighetsbrudd vil barnet bli funnet skyldig», sier Reikeros.

Han viser til at den litauiske dommeren Egidijus Kūris også deltok i alle de ovennevnte avgjørelsene i juryen. Inkludert saken om Trude Strand Lobben, en nordmann som tidligere har skrevet om Vakaro žinios. Moren bestemte seg da for å forlate det statlige familiehjemmet hun bodde i. Barnet trengte spesiell hjelp. Myndighetene stilte spørsmål ved morens foreldreferdigheter, og babyen ble tatt fra moren. Det skjedde i 2008, barnet ble varetektsfengslet og moren fikk bare se ham 12 timer i året. Barnet ble lagt ut for adopsjon tre år senere. Strenge reguleringer sjokkerte EMK.

«Foruten det forsøkte Norge å anke de to siste avgjørelsene fra EMK til Storkammeret. Begge ble avvist 8. september i fjor, samme dag som den norske statsministeren besøkte Vilnius, sier Reikers. Utlendinger bosatt i Norge. Dette viser at menneskerettighetene til nykommere i dette landet ikke er garantert. Sakene som henvises til domstolen omfatter også saker som involverer borgere fra Bulgaria, Polen, Romania, Tsjekkia, Slovakia, Russland og Sverige.

Saker knyttet til brudd på rettighetene til litauiske borgere er allerede mottatt av de europeiske institusjonene. Reikeros representerer til og med flere litauiske familier hvis barn har blitt tatt bort i Norge som ikke har vært garantert rettigheter på flere år. – Dette er barn med litauisk og amerikansk statsborgerskap som ble nektet muligheten til å vende tilbake til en kjærlig familie, sier Reeiker.

Advokaten påpeker at EMK pålegger Norge å rette seg etter rettsdommer hver gang, men det gjør ikke landet:. Jeg oppfordrer Seimas og regjeringen til å ta grep for å legge press på Norge for å utlevere disse barna så raskt som mulig. La oss ikke kaste bort disse små borgernes dyrebare tid. Jeg er klar til å hjelpe så mye jeg trenger», skriver advokat M. Reikeros i et åpent brev til medlemmene i Seimas.

Les i avisen Vakaro žinios fra torsdag hvordan mødre som kjemper mot det norske systemet ikke mister håpet for barna sine, som Litauen for lengst har glemt

You may also like

Leave a Comment