Home » Norsk gass redder Europa

Norsk gass redder Europa

by Gabriel Scott

Norge eksporterte over 120 milliarder kubikkmeter i 2022. Naturgass. Det ble den største leverandøren av blått drivstoff i Europa etter at det europeiske markedet ble stengt for forsyninger av dette råstoffet fra Russland. På denne måten bestemmer norske forekomster europeisk energisikkerhet. Norsk gass eksporteres hovedsakelig til europeiske land gjennom et nettverk av rørledninger til havs.

Internasjonale selskaper som tyske Wintershall Dea, franske TotalEnergies, amerikanske ConocoPhillips, Dutch Shell og et polsk selskap – tidligere PGNiG og nå, etter fusjonen – Orlen, investerer i norsk gass og produksjonen av den. Den største aktøren i denne investeringen er imidlertid det norske selskapet Equinor, hvor Norge er majoritetsaksjonær og tar rundt 36 prosent. samlet norsk gassproduksjon, som utgjorde 123,8 milliarder kubikkmeter i 2022. På auksjoner kjøper utenlandske selskaper konsesjoner fra Equinor for å utvinne gass fra enkelte felt. Equinor eksporterer også gass produsert av Petoro, et 100 % norsk selskap som eier andeler i felt til havs, men som ikke driver noen eiendeler selv, noe som betyr at det ikke produserer gass. Stavanger-baserte Petoro eier tre dusin av Europas største gass- og oljefelt som i likhet med alle andre norske felt ligger på Norges hydrokarbonrike kontinentalsokkel.

Vikingene redder det europeiske gassmarkedet

Resultatet av økt gassetterspørsel i det europeiske markedet var en 8 % økning i gassproduksjonen i 2022. Denne økningen gikk delvis på bekostning av noe redusert oljeproduksjon. Dette gjør Norge til kilden til rundt en tredjedel av gassen som forbrukes i Europa. Dette reddet det europeiske gassmarkedet. I fjor leverte Norge 116,9 milliarder kubikkmeter via rørledninger. Naturgass til EU og Storbritannia. Drøyt 5 milliarder kubikkmeter. Metanbærer som LNG.

Takket være økningen i gasseksporten til det europeiske markedet har Norge oppnådd rekordinntekter i år. Petoro tjente rundt 50 milliarder dollar i 2022, nesten tre ganger mer enn i 2021. Equinor nådde rekordhøye 75 milliarder dollar. Ifølge regjeringsanslag i Oslo ga Norges gass- og oljeinntekter inn totalt 125 milliarder dollar. i 2022. Det er rundt 100 milliarder dollar. mer enn i 2021.

Avsetninger under havbunnen

Gruvedrift – i norske farvann som huser hundrevis av enorme offshore-plattformer og hundrevis av undervannsbrønner – har spilt en avgjørende rolle i Europas energisikkerhet siden starten av den russiske invasjonen av Ukraina. Norge er i dag den viktigste gassleverandøren for Europa. Den leverer også større mengder olje til sine naboer, og erstatter dermed russisk olje som er underlagt embargo.

Norsk gass transporteres til EU-land via et mer enn 8800 km (5470 miles) langt rørledningssystem som består av 22 individuelle rørledninger operert av Gassco. I tillegg eksporteres gass produsert fra feltene Alvheim og Martin Linge til Storbritannia via rørledninger administrert av andre operatører.

Rørledningene kobles til syv mottaksterminaler: Storbritannia og Tyskland har to hver, og Belgia, Danmark og Frankrike har en hver. Easington-terminalen på østkysten av England mottar gass via Langeled-rørledningen, mens St Fergus-terminalen i Skottland er koblet til rørledningene Flags og Vesterled. De tyske terminalene i Dornum og Emden på Nordsjøkysten nær den nederlandske grensen har forbindelser til Europipe I og II og Norpipe. I Belgia er Zeebrugge havneterminal koblet til Zeepipe-rørledningen, mens gassmottak skjer via Franpipe-rørledningen ved Dunkirk-terminalen i Frankrike. Fra 2022 vil Nybro-terminalen på vestkysten av Danmark motta norsk gass via rørledningen Baltic Pipe, som går gjennom Danmark og deretter når Polen på bunnen av Østersjøen.

Oljerigger – godt betalt fast jobb

Det er verdt å merke seg at Norge, som er så rikt på gass, nesten ikke bruker gass i sin økonomi. Tradisjonelt bruker energibransjen her i landet vannenergi – det er gode forhold for dette. Nylig har også utviklingen av vindenergi startet.

Norge har radikale miljøvernere som lenge har motsatt seg utnyttelsen av landets fossile brenselreserver. Inntil nylig begynte presset hennes å øke. Den enorme økningen i betydningen av norsk gasseksport de siste månedene har imidlertid fått alle her i landet til å innse at videreutvikling av råstoffutvinning er ekstremt viktig for norske økonomiske og statlige interesser.

Krigen «endret våre politiske syn og stemninger», sa Ulf Sverdrup, direktør for Norsk Utenrikspolitisk Institutt, en forskningsorganisasjon.

– Vi bestemte at vi på en måte ville redde Europa – sa han. En stor del av det norske samfunnet – inkludert mange unge – ønsker ikke å begrense gass- og oljesektoren i landet. De bekymrer seg for at fornybar teknologi ikke vil skape mange godt betalte jobber. I dag jobber rundt 7 prosent av Norges arbeidsstyrke i olje- og gassindustrien. Hilde-Marit Rysst, formann i det 12.000 mann store fagforbundet for arbeidstakere i energisektoren, sier direkte at hun er bekymret for energiomstillingens innvirkning på situasjonen på arbeidsmarkedet. Å jobbe med gruveplattformer og infrastruktur er godt betalt og stimulerende. Det er ingen slik jobb i noen fornybar energisektor. – I gass- og oljesektoren, bruk vettet, utdannelsen din og utvikler deg selv. Du tjener gode penger, sier forbundsformannen. Dette ser ikke ut til å være tilfellet med vindturbiner. – Det er nesten 50.000 i Stavanger-regionen. Olje- og gassjobber. Rundt tusen mennesker er også sysselsatt i den høyt utviklede vindenergiindustrien. Med en gjennomsnittslønn som er halvparten av drivstoffsektoren, legger han til.

Teksten er fra den 16. utgaven (1786) av Tygodnik Solidarność.

You may also like

Leave a Comment