Home » Norske medier: Ukrainere som jobber hos litauiske flyselskaper tjener mye mindre enn de burde

Norske medier: Ukrainere som jobber hos litauiske flyselskaper tjener mye mindre enn de burde

by Gunnar Garfors

«Jeg tror selskapet virkelig kan betale meg en anstendig lønn, men det gjør det ikke,» klaget Pavlas.

Han jobber som lastebilsjåfør på Girteka. Selskapet i Norge, som forvalter den største lastebilflåten i Europa, tilbyr daglige kabotasjetjenester, ifølge frifagbevegelse.no. I slike tilfeller skal alle sjåfører ha minst norsk minstelønn. Dessverre, ifølge Pavlo, tjener han mindre.

En annen ukrainer, Anatoly, fortalte den samme historien. En mann som jobber for RV Transport fraktet pakker mellom Oslo og Trondheim på vegne av Postnord i tre måneder på tidspunktet for intervjuet. Han trodde ikke sine egne ører da han fikk vite at han hadde over to tusen for hver av disse turene. kroner (mer enn 196 euro). Dette beløpet er mer enn fem ganger dagens lønn.

«Om vinteren, fra november til våren, får vi ytterligere 10 euro hver dag, men ikke en cent mer,» sa han.

Bør tjene minst 185,5 kroner i timen

2019 Det viser seg at lastebilsjåfører som jobber for Vlantana Norge fikk halvparten så mye betalt for Postnords bestillinger. Nylig fant sjåførenes fagforening ut at de var blitt erstattet av ukrainere, hvis arbeidsforhold var enda verre.

Selv om Vlantana Norge var et selskap registrert i Norge og kontrollert av relevante nasjonale myndigheter, var ukrainerne nevnt ovenfor ansatt i Litauen. Denne lokale varetransporten med traktorer registrert i et annet land er kjent som kabotasje.

«Postnord overlater noen bestillinger til utenlandske logistikkselskaper. De står for 3,7 prosent. av alle våre bestillinger», forklarte Haakon Nikolai Olsen, pressetalsmann i Postnord.

For kabotasjetjenester i Norge kan et utenlandsregistrert kjøretøy som har brakt varene sine inn på det nasjonale territoriet maksimalt foreta tre reiser i løpet av en syv dagers periode. Kjøretøyet må da forlate landet. Sjåfører som tilbyr slike tjenester betales en timepris på 185,5 kroon (ca. 18 euro).

30 kroner i timen

Nicholas jobber for samme firma som Anatoly. Han er en erfaren lastebilsjåfør og vet hvor mye RV Transport og konkurrentene betaler.

«Alle sjåfører som jobber i logistikkbedrifter i Baltikum får samme beløp. Ingen av oss tar ekstra gebyrer for kabotasjetjenester i Norge. Vi tjener 70-90 euro hver dag. «Vlantana betaler 75 euro, Girteka 80 euro, selskapet vårt 82 euro og en tilleggsavgift på 10 euro om vinteren,» sa han. «Men dette beløpet inkluderer også en dagpenger på rundt 55 euro.»

Etter loven har alle lastebilsjåfører som overnatter i kjøretøyet rett til dagpengene. De er utformet for å kompensere for kostnadene og ulempene ved å jobbe hjemmefra. Dagpenger er ikke lønn. Den skattepliktige nettoinntekten beregnes ved å trekke dagpengene fra det totale mottatte beløpet.

For Anatoly og Nicholas vedkommende betyr dette under 400 kroner (39 euro) per dag eller drøyt 30 kroner (ca. 3 euro) i timen. Pavlas, som jobber i Girteka, får enda mindre.

– Når vi bestiller i Norge bruker vi mye penger på mat og drikke. Jeg tror at lønnen bør være mye høyere hvis du jobber i dette landet», resonnerer ukraineren.

Daglig arbeid etter timeplan

Frifagbevegelse.no har gjentatte ganger skrevet at Postnord daglig overlater lokale bestillinger til utenlandske logistikkbedrifter. De portalansatte satte opp regelmessige laste-, losse- og dokumentopprettingsprosesser og intervjuet flere sjåfører. Representanter fra Langhuse frifagbevegelse.no, sør for Oslo, filmet og fotograferte i et halvt år. Materialet som er samlet inn bekrefter at de samme rutene brukes av de samme østeuropeiske selskapene.

Portalen har også merket seg at slik praksis har vært praktisert siden 2020. januar, rundt den tiden Vlantana Norge Postnords tapte forretninger på grunn av systematisk lønnstyveri.

Det viste seg at litauere som jobber for Vlantana Norge hadde signert deltidsarbeidskontrakter, selv om jeg jobber fulltid. De måtte få mer enn to tusen. Kroner daglig, men mottok vanligvis bare halvparten av det beløpet. Postnord-leverandøren Rimell Transport begikk lønnstyveri i tilsvarende omfang.

Det er imidlertid en rekke indikasjoner på at lønningene til ukrainere som jobber i Girteka og RV Transport er enda lavere.

Ikke bare Pavlas, Anatoly og Nikolai rapporterer om alvorlige brudd på lønnsregler og arbeidsvilkår ved bestilling i Norge. Dette bekreftes av det tosifrede antallet sjåfører som er kontaktet av frifagbevegelse.no. I stedet for minstetimelønnen som er satt i Norge (185,5 kroon), må de følge gjeldende prosedyre i Litauen og en mye lavere lønn.

Frifagbevegelse.no har allerede skrevet at Postnord underbetaler norske frakttjenesteleverandører. Tariffene er noen ganger så lave at enkelte selskaper ikke kan tilby sjåførene lovlige arbeidsvilkår og lønn. De må til og med bryte reglene for å få endene til å møtes. Andre selskaper stenger rett og slett da Postnord nekter å øke prisene vesentlig. Flere kilder på frifagbevegelse.no har pekt på at konkurranse fra utenlandske logistikkselskaper har ført prisene ned på «østeuropeiske» nivåer.

Leder for Vegvesenets etterforskningsavdeling, Per Herman Pedersen, erkjente at lønns- og arbeidsvilkårene til mange sjåfører av kabotasjetjenester ikke er i tråd med loven og at det heller ikke er uvanlig å tukle med dokumenter som er fremlagt for tilsynsmyndighetene.

Girteka og RV Transport leverte dokumenter knyttet til betaling for kabotasjetjenester under en gransking fra Arbeidstilsynet. Selv om Arbeidstilsynet har meldt om mangler ved dokumentasjonen, er det foreløpig ikke iverksatt tiltak mot underkompensasjon.

Frifagbevegelse.no tok kontakt med både Girteka og RV Transport for å kommentere situasjonen. Begge selskapene er sikre på at de overholder alle gjeldende lover og forskrifter i landene de opererer i. Girteka har riktignok opplyst at de anser dagpengene som en del av vederlaget til sorter når de yter kabotasjetjenester i Norge, selv om dette beløpet ikke er skattepliktig.

– Dagpengene kan anses som en del av minstelønnen, men beløpet som betales på forskudd eller på et senere tidspunkt for å dekke utgifter må ikke anses som en del av lønnen, sier frifagbevegelse.no Simonas Bartkus, leder for kommunikasjon og markedsføring ved Girteka det i brevet.

Arbeidstilsynet mener på sin side ikke at denne praksisen er i strid med loven og har informert Girtek om dette. I et brev til selskapet siterte Arbeidstilsynet Tariffutvalget for å understreke at pengene som brukes til å dekke reise-, kost- og losjikostnader ikke må brukes til å kompensere for mindre enn minstelønnen. Dagpengene er en dagpenger. Målet kan ikke skjeve, men det er akkurat det østeuropeiske logistikkselskaper gjør i Norge og andre steder.

Brudd på interne retningslinjer

Frifagbevegelse.no tok kontakt med Postnord og la frem dokumenter som viste at selskapet hadde benyttet seg av østeuropeiske logistikkselskapers tjenester for å legge inn lokale bestillinger og forklarte at lastebilsjåfører klaget over å få betalt mindre enn 400 kroner dagen. Postnord-talsmann HN Olsen bekreftet at Postnord brukte kabotasjetjenester i strid med sine interne regler.

– I høst er det noen utålelige avvik fra reglene. Vi tar slike saker på alvor. Vi har besluttet å gjennomgå og stramme inn all gjeldende praksis slik at slike avvik ikke skjer igjen i fremtiden, sa han.

Det er strengt forbudt å bruke informasjonen publisert av DELFI på andre nettsider, i media eller andre steder, eller å distribuere vårt materiale i noen form uten samtykke, og der samtykke er innhentet, må DELFI krediteres som kilden.

You may also like

Leave a Comment