Home » Oslo blir den første byen med nullutslippstransport

Oslo blir den første byen med nullutslippstransport

by Catherine Monroe

En milepæl på veien mot nullutslipp i Oslo er utskifting av dieselbusser med elektriske busser. Totalt ble 450 kjøpt og investeringen er verdt 500 millioner kroner (48 millioner euro). Denne betydelige innsatsen bør imidlertid gi besparelser for byen på lang sikt.

– Elektriske busser er billigere å kjøre, både for byen og for operatørene. Totalt sett er det en vinn-vinn-løsning, sier Oslos varaordfører Sirin Stav, ansvarlig for miljø og samferdsel.

Kjøpet av en flåte med elektriske busser er en del av et bærekraftig transportprosjekt som tar sikte på å redusere utslipp, redusere støy og forbedre luftkvaliteten i Oslo, med 700 000 mennesker.

Byen har allerede elektrifisert de fleste fergene på fjorden den ligger på og har et omfattende nettverk av trikker og sykkelveier. Innen utgangen av neste år skal den fullstendige omleggingen til utslippsfri trafikk skje.

Sirin Stav understreket også at handlingene til den norske hovedstadens myndigheter er et svar på gjentatte oppfordringer til storbyer rundt om i verden, for eksempel på FNs klimatoppmøter, om å gjøre innsats for å redusere luftforurensning. Samtidig oppfordrer varaordføreren andre byer til å følge Oslos eksempel.

Norske miljøvernere har berømmet handlingen fra Oslo-myndighetene, men understreket at ytterligere tiltak er nødvendig.

«Introduksjonen av elektriske busser er et stort skritt mot bærekraft. Det er imidlertid viktig at Oslo i fremtiden er åpen om hvor mye utslipp som er knyttet til produksjonen av disse kjøretøyene og elektriske fergene, sier Take Ingvild Roerholt, transportrådgiver i Norsk økologisk gruppe ZERO.

PAP Life / Jagoda S.

You may also like

Leave a Comment