Home » Over 20 millioner euro for innovasjoner innen innlands- og sjøvann. Andre selskaper mottar støtte fra de norske fondene – Warmia and Mazury Voivodeship Office i Olsztyn

Over 20 millioner euro for innovasjoner innen innlands- og sjøvann. Andre selskaper mottar støtte fra de norske fondene – Warmia and Mazury Voivodeship Office i Olsztyn

by Gunnar Garfors

Konkurransen «Innovasjoner innen innlands- eller sjøvann» var rettet mot mikro, små og mellomstore bedrifter. Målet var å øke konkurranseevnen til gründere som er aktive innen vannveier, sjøvann eller deres umiddelbare nærhet. Dette målet bør oppnås gjennom aktiviteter som resulterer i implementering av innovative prosesser, produkter, tjenester eller løsninger som forbedrer forretningsaktivitet, inkludert økning i salg, fortjeneste eller sysselsetting. Prosjekter under dette programmet kan også bidra til å redusere vannforurensning og dets miljø.

Grunnbudsjettet for den andre utgaven av konkurransen var 9,35 millioner euro. Den mer enn doblet seg imidlertid til €21,3 millioner. Som et resultat kunne ikke 8, men 20 prosjekter anbefales til finansiering. Totalt 60 prosjekter ble positivt evaluert, hvorav 40 ble satt på reservelisten.

6 vinnerprosjekter vil bli implementert i Warmia-Mazurskie, 3 i Lubelskie, 2 i Małopolskie, 2 i Pomorskie og 1 hver i de følgende voivodskapene: Kujawsko-Pomorskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląkarskie, Ślądskie, Ślądskie, Ślądskie, .

Et av de utvalgte prosjektene gjelder fjerning av fosfater fra overflatevann ved hjelp av mikrokapsler. De neste er blant annet økologisk yachtcharter i området ved Great Masurian Lakes og Port Hydrogen Station – utvikling og implementering av et innovativt produkt innen sjøvann.

Medfinansieringen innenfor rammen av konkurransen «Innovasjoner innen innlands- eller sjøvann» er på inntil 80 % av prosjektverdien og kan nå opp til 2 millioner euro. Utgifter som dekkes av tilskuddet er primært kjøp av nye materielle eiendeler (inkludert maskiner og utstyr), konstruksjons- og byggevarekostnader (f.eks. programvare), konsulenttjenester eller utviklingstjenester.

Konkurransen Innovasjon i ferskvann eller hav – blå vekst er finansiert av den norske finansieringsmekanismen for 2014-2021 under Entreprenørskapsutvikling og innovasjon.

Mer informasjon om konkurransen: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/innowacje-w-obszarze-wod-morskich-i-srodladowych#description.

You may also like

Leave a Comment