Home » Palikots problemer. Han kjemper for selskapet sitt

Palikots problemer. Han kjemper for selskapet sitt

by Gunnar Garfors

Maślanka ga en uttalelse der han delte at «en analyse av de nåværende økonomiske resultatene og tilstanden til selskapene i Manufaktura Piwa Wódki i Wina Group indikerer behovet for endringer og omstrukturering for å sikre at vi kan svare på markedsetterspørselen etter produktene våre. .” , øke sin produksjon og salg, og gjøre opp eksisterende og utestående forpliktelser.

«Som et resultat av samtalene har en gruppe investorer besluttet å sette ned et tilsynsteam som i samråd og samarbeid med styret skal utarbeide og raskt implementere et program med nødvendige organisatoriske og personalmessige endringer for å sikre lønnsomhet og økonomisk likviditet. sa han. I en uttalelse bemerket han at MrTeamet består av investorer som har betrodd selskapet midler verdt over PLN 100 millioner. «De har uttrykt sin vilje til å fortsette å gi økonomisk støtte til gruppen, med forbehold om at ny finansiering blir gjort tilgjengelig for å sikre levedyktighet.» – Vi leser uttalelsen sitert av dlahandlu.pl.

You may also like

Leave a Comment