Home » Pandemien har rammet hardt: det har ikke vært slike tall på 60 år

Pandemien har rammet hardt: det har ikke vært slike tall på 60 år

by Gunnar Garfors

Statistikkkontoret presenterte mandag de viktigste årsindikatorene for 2021.

«23,3 tusen døde. flere mennesker enn det ble født. I 2021 døde 47.9 tusen mennesker, det er 4.4 tusen. (10.1%) flere enn i 2020, da dødstallet også hadde økt. Antall dødsfall per tusen innbyggere økte fra 15.6 prosent (2020) til 17,1 prosent (2021) 2% av babyene ble født mindre,» sier Bureau of Statistics.

Befolkningen eldes – det varsles at vi har 1,3 ganger færre barn enn eldre. 2022 Ved inngangen til året var det for hver 100 innbygger i alderen 15-64 år 31 eldre (65 år og over) og 23 barn (0-14 år).

Slike indikatorer har ikke eksistert på 60 år

«På den ene siden bestemmes disse demografiske prosessene av langsiktige demografiske trender, prosesser, spesielt i forhold til fødselsrater, emigrasjonsstrømmer av den litauiske befolkningen. På den annen side har vi et pandemiår, og det har sannsynligvis hatt en eller annen innvirkning på alle viktige demografiske grupper,» sa Stumbrys på en pressekonferanse mandag.

Han sa at pandemien har størst innvirkning på dødsfall.

«Når det gjelder fødselsrater, i Litauen har vi demografisk statistikk – 60 år eller så pålitelig nok – det har aldri vært født så lite antall barn. Vi kan si at dette på den ene siden skyldes den lave samlede fødselsraten – den lave raten som en kvinne i gjennomsnitt føder ett barn med. På den annen side er det en generell befolkningsnedgang. Dette betyr at antallet personer i fertil alder og kvinner synker,» kommenterte forskeren.

Forskning, sier han, viser at beslutningen om å få barn noen ganger blir forsinket i turbulente tider.

«Det kan sannsynligvis være relatert til en pandemi, men vi får se senere hvor ekte det egentlig er,» sa Stumbrys.

I løpet av de siste 60 årene, fortsetter forskeren, har det ikke blitt registrert et så høyt antall dødsfall.

«Et tilsvarende antall dødsfall var i 1994, om jeg ikke tar feil, etter å ha gjenvunnet uavhengighet, som beskrives som en helsekrise, men så høyt – nesten 48.000. det var ingen dødsfall. Dette er selvfølgelig først og fremst på grunn av pandemien og den økende dødeligheten blant eldre,» bemerket forskeren.

Men ifølge D. Stumbras viser forskning at gjennomsnittlig levealder for en gruppe mennesker under 40 år har økt.

«I utgangspunktet kan vi si at pandemien har påvirket helsen til eldre mennesker mye mer,» sa han.

Ifølge forskeren bør forventet levealder fortsette å øke etter slutten av pandemien.

«De siste årenes indikatorer viser imidlertid en enda kortere forventet levealder, som i Litauen er nesten like høy som for 50-60 år siden, spesielt for menn,» kommenterte D. Stumbrys.

Den økonomiske situasjonen ser bedre ut enn den demografiske

Avdelingen melder at netto internasjonal migrasjon var positiv – 7,5 tusen. Flere mennesker kom til Litauen enn de dro, men på grunn av en mye større negativ naturlig endring var ikke dette nok til å hindre befolkningsnedgang.Statistikkkontoret presenterer årlige demografiske indikatorer

© Foto fra Statistics Office of Litauen

Når det gjelder migrasjonsindikatorer, bemerket forskeren at antallet litauiske statsborgere i landet forblir stabilt – lignende ankomster og avganger.

«På den ene siden er ikke dette en så dårlig indikator sammenlignet med det siste tiåret ettersom disse strømmene ser ut til å være balanserte. Resultatet er at vi ser en endret befolkning og struktur. Dette mønsteret er i endring, spesielt i samfunnene som har blitt berørt av pandemien,” sa D. Stumbrys.

Avfolking har rammet regionene hardest, sa han.

«Den økonomiske situasjonen ser litt bedre ut enn den demografiske situasjonen, i hvert fall etter det jeg hører fra kolleger. Selv om vi har en relativt stabil befolkning, har den de siste årene ikke vært bestemt av langsiktige demografiske prosesser, men av kortsiktige prosesser som immigrasjonsstrømmen, som er vanskelig å forutsi», la D. Stumbrys til.

«2020 Emigrasjonen har gått ned på grunn av reiserestriksjoner og immigrasjonen har økt. Siden 2016 kan trenden med fallende utvandring og økende innvandring observeres. I 2021 emigrerte 28,3 tusen fra Litauen. fastboende i landet er det 5,2 tusen (22,7 %) ) mer enn 2020 Antall emigranter per tusen Befolkning økte fra 8,3 prosent (2020) til 10,1 prosent (2021) De fleste av dem (23,2 %) dro til Storbritannia, mindre til Norge og Tyskland», ifølge statistikkkontoret.

2021 35,9 tusen emigrerte til Litauen. mennesker – 7,2 tusen. (16,7 %) mindre enn 2020

«Antall innvandrere i promille. Befolkningen gikk ned med 15,4 prosent. (2020) til 12,8 prosent. (2021). Halvparten av de som ankom er statsborgere i Republikken Litauen. Flertallet av utlendingene kom til Litauen fra Hviterussland (44,8 %) og Ukraina (27,1 %), heter det i rapporten.

«Offentlig administrasjon bør fungere under krigsforhold»

Boguslav Gruževskis, direktøren for det litauiske senteret for samfunnsforskning, ba imidlertid om en positiv vurdering av endringene i indikatorene.

«Det slo oss bare den gangen at vi ville ha en positiv vurdering. (…) De demografiske trendene er selvfølgelig ikke så gode, men de har vært kjent i lang tid, sa B. Gruževskis.

Ifølge ham bør det bemerkes at BNP-vekst og økonomisk stabilitet er blant de høyeste i EU.

Når det gjelder økonomisk velstand, sa B. Gruževskis at utsiktene er gode og mye avhenger av at folk selv er klar over det.

«Vi la merke til det den gangen. Jeg skulle selvsagt gjerne sett et mye mer seriøst arbeid med innvandring, og jeg ønsker absolutt et mye mer seriøst arbeid med utdanning: Utviklingen av nøkkelkompetanse i skolen må styrkes betydelig. – Det trengs faktisk mye seriøst arbeid, jeg mener at offentlig forvaltning bør fungere under krigstidsforhold – spesielt behovet for å styrke offentlige forvaltningsbeslutninger, siden potensialet i landet er økonomisk, sa forskeren.

«Hvis vi bruker alt, har vi potensial til å vokse med høy merverdi. (…) Jeg tror vi bedre drikker champagne til et velstående 2021, og vi ser også et ganske velstående 2022. Hvordan vi skal bruke dem, så lenge vi er skikkelig involvert i bruken av det økonomiske potensialet, vil avhenge av offentlighetens effektivitet Avhenger av administrasjon, men det er muligheter, sier B. Gruževskis.

Det er strengt forbudt å bruke informasjonen publisert av DELFI på andre nettsider, i media eller andre steder, eller å distribuere vårt materiale i noen form uten samtykke, og der samtykke er innhentet, må DELFI krediteres som kilden.

You may also like

Leave a Comment