Home » PGNiG har godkjent oppkjøpet av 21 lisenser på norsk sokkel fra Ineos E&P Norge

PGNiG har godkjent oppkjøpet av 21 lisenser på norsk sokkel fra Ineos E&P Norge

by Thure Lindhardt

Ineos E&P Norges eiendeler inkluderer andeler i 21 lisenser. Gasselskapet sikrer at det, når kontrakten er signert, vil overta tilgangen til feltene som vil gi et betydelig bidrag til gjennomføringen av dets strategiske mål, og at det utvunnede drivstoffet vil være tilgjengelig etter gassrørledningen Baltic Pipe Poland har gått i drift.

Det estimerte beløpet for transaksjonen vil være omtrent US $ 323 millioner, eller omtrent PLN 1,27 milliarder. PGNiG var opprinnelig ment å betale 615 millioner amerikanske dollar, men transaksjonsdatoen var 1. januar 2021. Differansen skyldes reduksjonen av den opprinnelig avtalte kjøpesummen med provenyet som Ineos E&P Norge oppnådde for årets ni første måneder.

– Dette er en svært lønnsom transaksjon som demonstrerer PGNiGs ekspertise på å investere i lete- og produksjonsmarkedet for hydrokarboner. Kjøpet av Ineos E&P Norge-lisensen gjør oss i stand til å nå et av de strategiske målene innen området sikkerhet og diversifisering av gassforsyningen og utvider samtidig vår portefølje med lovende eiendeler med høy lønnsomhet – understreker Paweł Majewski, president av PGNiG. Selskapet er eneeier av PGNiG Upstream Norway.

You may also like

Leave a Comment