Home » Polakker i Norge har fått nok av arbeidsformidling. «Folk lever i usikkerhet»

Polakker i Norge har fått nok av arbeidsformidling. «Folk lever i usikkerhet»

by Connie Nielsen

I sluttfasen av gjennomføringen av undersøkelsen kunne respondentene dele sine tanker med Fellesforbundet. De fleste kommentarene gjaldt frykt for nytt regelverk. Noen av dem håper at regelverket vil føre til en «forening» av signerte kontrakter:

  • Jeg ønsker en vanlig arbeidskontrakt.
  • Kanskje prøver de mindre når det kommer til uttak.
  • Arbeidsbyråer ansetter stadig flere arbeidstakere.
  • Polakker blir behandlet dårlig, vi kjenner ikke rettighetene våre.
  • De kaster folk fra jobb på en så trist måte – uten respekt eller takk for samarbeidet – som en hund, veldig trist…
  • Selskapet utsteder kontrakter med to ukers oppsigelsestid og du lever i konstant usikkerhet mens du kjører hjem.
  • Jeg er veldig fornøyd med det nye regelverket. Kanskje jeg endelig kan jobbe direkte for selskapet.

– Resultatene levner ingen tvil om at byråarbeidere ønsker å fortsette å jobbe i Norge – kommenterte Line Eldring fra Fellesforbundets samfunnspolitiske avdeling til undersøkelsesrapporten. – Mange sier at en arbeidstakers liv er preget av stor usikkerhet, stress og mangel på utviklingsmuligheter – legger en tillitsvalgt til.

Arbeidsbyråregelverket er for tiden til behandling av EFTA-domstolen. Institusjonen vil vurdere om de nye reglene bryter med EØS-avtalen, herunder: Vikarbyrådirektivet og friheten til å yte tjenester.

Kilder: Fellesforbundet, MojaNorwegia.pl

You may also like

Leave a Comment