Home » Polen vil rådføre seg med forsvarssjefer i Danmark, Norge og Sverige om sikkerhet i Østersjøen!

Polen vil rådføre seg med forsvarssjefer i Danmark, Norge og Sverige om sikkerhet i Østersjøen!

by Gunnar Garfors

Det er en reaksjon fra Forsvarets generalkommando på de siste hendelsene i Østersjøen. I følge «Dziennik Bałtycki», oberstløytnant Marek Pawlak, pressesekretær for generalsjefen for de væpnede styrker, vil sjefen for generalstaben til den polske hæren holde konsultasjoner med generalstaben til den polske hæren på vegne av ministeren for Nasjonale forsvarssjefer i Danmark, Norge og Sverige om sikkerhet i Østersjøen.

De siste månedene har vært rike på en rekke provokasjoner fra russerne, både i luften og i sjøsfæren. På bakgrunn av krigen i Ukraina har den russiske hæren gjentatte ganger satt NATO-styrker på prøve og misbrukt gjestfrihet på grensene til Polen eller andre baltiske stater.

I de siste dagene, nær Lotos Petrobaltc SA-plattformen, har det blitt registrert økt aktivitet til russiske seilskip, dvs. STS Mir og STS Siedow.

I forbindelse med ovenstående sjekket vi med Forsvarets generalkommando.

I følge «Dziennik Bałtycki» oberstløytnant Marek Pawlak, utfører den polske marinen sine nåværende oppgaver, har sofistikerte teknologier som tillater overvåking av sikkerhetssituasjonen, og utfører kontinuerlig disse aktivitetene.

I tillegg, som talsmannen for DGRSZ informerte vårt redaksjonskontor, ble tilsvarende skritt i denne forbindelse også tatt av Mariusz Błaszczak, det vil si forsvarsministeren.

– I henhold til vedtak fra Komiteen for nasjonal sikkerhet og forsvarssaker ga forsvarsministeren sjefen for SGWP i oppgave å rådføre seg med forsvarssjefene i Danmark, Norge og Sverige og utarbeide anbefalinger om sikkerhet i Østersjøen – informerte oberstløytnant Marek Pawlak.

Samarbeidet med Danmark, Norge og Sverige gjelder ikke bare de nylige eksplosjonene i Nord Stream-gassrørledningene, men først og fremst til å sikre gassrørledningen Baltic Pipe og sikre den maritime sikkerheten til Polen og andre baltiske land, inkludert sikkerhetsviktige polske soner, som f.eks. Lotos Petrobaltic-plattform.

Det er verdt å nevne at ORP Arctowski, et polsk hydrografisk fartøy, for tiden er stasjonert nær den polske gassrørledningen. Treningsskipene til den russiske marinen, det vil si STS Mir og STS Sedov, seilte igjen mot internasjonalt farvann fra havnene Bałtyjsk og Kaliningrad.

Polen vil rådføre seg med forsvarssjefene i Danmark, Norge …

reklamemateriell for partnere

You may also like

Leave a Comment