Home » Politietterforskere begynner å jobbe som spillefilmer

Politietterforskere begynner å jobbe som spillefilmer

by Gunnar Garfors

Dette er en effektiv og moderne teknikk for å rekonstruere lokasjoner med millimeterpresisjon, og den resulterende romlige skanningen kan brukes som et visuelt hjelpemiddel i undersøkelser og prosedyrer.

Opplæring av rettsmedisinere i 3D-skanning av åsteder i Latvia og Norge er planlagt i år. Internasjonal erfaring viser at tredimensjonale visualiseringer også kan brukes for å få innsikt i tilfeller av vold i hjemmet og partnermishandling. Den resulterende skanningen lar deg måle alle mulige avstander og objekter nøyaktig. Dette er spesielt nyttig i saker der ofre ikke kan vitne, som f.eks B. små barn.

Etter avsluttet internasjonale studier i 2023 vil det være mulig å bruke denne metoden mer utstrakt i Latvia. Programmet for internasjonal politisamarbeid og kriminalitetsbekjempelse mottar 85 % eller €17 278 000 i tilskudd fra Island, Liechtenstein og Norge under Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Andre leser

You may also like

Leave a Comment