Home » Rådgivnings- og opplæringstilbudet er fortsatt tilgjengelig for virksomheter i helse- og sosialsektoren – PARP

Rådgivnings- og opplæringstilbudet er fortsatt tilgjengelig for virksomheter i helse- og sosialsektoren – PARP

by Gunnar Garfors

14. desember 2022

Ni måneder til Entreprenører fra helse- og sosialsektoren kan delta i opplærings- og konsulentprogrammet «Skills for Sectors»
og «Sektor 2 ferdigheter». Konkurransen er finansiert av europeiske midler innenfor rammen av programmet Knowledge Education Development (POWER) og det polske byrået for bedriftsutvikling (PARP) er ansvarlig for gjennomføringen.

Målet med tiltakene «Kompetanse for grener» og «Kompetanse for grener 2» er samfinansiering – av operatører valgt ut i konkurransen – for mikro, små, mellomstore og store bedrifter innen opplæring, rådgivning og forskerutdanning for å øke kompetansen til de ansatte i de finansierte selskapene vil bidra.

Aktiviteten er rettet mot flere bransjer. Adressat til prosjektet er ansatte i virksomheter som er aktive innen helse- og sosialtjenesten.

Innholdet i de finansierte tjenestene er strengt basert på anbefaling fra Advisory Board
for kompetanse – helsevesen og sosial velferd.

Målet for rådets virksomhet innenfor rammen av prosjektet er, på bakgrunn av aktuelle data og ved bruk av forskningsinstrumenter som Human Capital Study (BKL ).

I følge rapporten fra den første utgaven av Sectoral Study of Human Capital for the Healthcare and Social Welfare Sector, utført av PAED, er et sentralt problem helsesektoren står overfor dens tunge fokus på gjenopprettende medisin og for lite fokus på forebygging. Det er derfor tilrådelig å utvikle forebyggende tilbud også på enkeltinstitusjonsnivå. Dette er spesielt viktig med tanke på utviklingen mot økende deltakelse av eldre i samfunnet.

Rapporten fremhevet også viktigheten av klienter som har behov for sosialhjelp på grunn av sin helsetilstand eller funksjonshemming, som ofte er forbundet med
med alderen. På den annen side avtar betydningen av fattigdom eller arbeidsledighet som begrunnelse for å gi støtte. Endring i kundeprofilen til tjenestene som tilbys av bransjen samt demografiske endringer
og sosiale årsaker behovet for å redefinere hvordan industrien fungerer. I denne sammenheng er det verdt å lytte til stemmen til eksperter som antyder at avinstitusjonalisering av sosial velferd kan være næringens passende svar på fremtidens utfordringer.

Utdanning og opplæring mulig

Emnene som dekkes av Sector Skills and Sector Skills 2-programmene i helse- og sosialtjenester er svært brede og inkluderer:

 • koordinering av helsevesenet;
 • administrere effektiviteten til et medisinsk anlegg;
 • Menneskelig ressursstyring i et medisinsk anlegg;
 • kostnadsstyring i et medisinsk anlegg;
 • ny medisinsk teknologi;
 • Mekling, forhandlinger, sosial påvirkning;
 • kommunikasjon og PR i sosial velferd;
 • delegere oppgaver;
 • metodikk for veiledning og coaching;
 • Arbeide i et tverrfaglig team;
 • Digitale ferdigheter innen fjernlevering av helsetjenester;
 • Mellommenneskelig kommunikasjon med pasienten og i teamarbeid;
 • Grunnleggende mellommenneskelige og psykologiske ferdigheter;
 • anskaffelse av vitenskapelig forskning og effektiv bruk av den i ledelsespraksis;
 • Kunnskap, forståelse og riktig anvendelse av helselovgivningen;
 • Assistent til pleietrengende – hjelp og organisering av støtte;
 • arrangør av sosiale tjenester;
 • leder av en familieomsorgsperson for en funksjonshemmet og avhengig person;
 • Familiegruppekonferansekoordinator;
 • Moderne medisinsk teknologi innen tannbehandling;
 • Moderne metoder for fysioterapi;
 • Anvendelse av moderne medisinsk teknologi innen implantologi;
 • Dry needling – medisinsk akupunktur.

Som påpekt av Magdalena Kozińska fra HRP Care, som representerer en av operatørene i rammen av prosjektet «Resept for utvikling – Helse- og sosialkompetanser», har gründere mulighet til å yte egne bidrag i form av regnskap for sine ansatte for tiden deltakelse i opplæringen, det vil si ingen gebyrer. Én ansatt kan motta støtte opp til PLN 7 837,50, som gir mulighet for flere treningsøkter.

– Viktigere er at du kan få medfinansiering av opplæring opp til 100 % av kostnadene for tjenester,
ved personlig bidrag i form av lønn. Takket være PARPs beslutning har vi økt verdien av prosjektet, der vi kan bruke PLN 4 099 012,50 på opplæring av gründere – sier Magdalena Kozińska.

Takket være oppdatering av anbefalingene fra sektorrådet er det også mulig innenfor rammen av prosjektet å benytte seg av spesialistutdanningskurs for helsesektoren. Disse inkluderer: moderne medisinsk teknologi innen odontologi, ortopedisk diagnostikk i fysioterapi – kliniske tester, bruk av moderne medisinsk teknologi innen implantologi eller dry needling – medisinsk akupunktur.

– Informasjonen som vi som operatører får fra gründere viser at det er svært stor etterspørsel etter slik opplæring, noe som forhåpentligvis vil gjenspeiles i antall søknader som sendes inn i de lanserte utlysningene – kommenterer Magdalena Kozińska i HRP-omsorg.

Fullstendig opplæringsomfang og ytterligere informasjon om konkurransen finner du på programmets nettside og hos sponsorene til de enkelte prosjektene «Kompetanse for næringer» og «Kompetanse for næringer 2».

You may also like

Leave a Comment