Home » Rentene i Norge stiger, Norges Bank setter opp renten. Informasjonsoversikt Plus økonomisk kalender (24. mars 2023)

Rentene i Norge stiger, Norges Bank setter opp renten. Informasjonsoversikt Plus økonomisk kalender (24. mars 2023)

by Catherine Monroe

Foto: eget materiale

Flash Manufacturing and Services PMI-indekser for mars for eurosonen, Tyskland, Frankrike og USA vil bli utgitt i dag. Kanskje vil Moody’s også publisere sin beslutning om Polens rating.

i landet

  • Arbeidsledigheten var 5,5 % i februar 2023, opp fra 5,5 % forrige måned, rapporterte Central Statistical Office (GUS).
  • Nye ordrer i industrien for eksport økte med 3,5 % på årsbasis i februar 2023, etter å ha økt med 33,8 % på årsbasis en måned tidligere, rapporterte Central Statistical Office (GUS).
  • Industrielle ordrer falt med 2,2 % i februar 2023 etter å ha økt med 15,4 % fra år til år en måned tidligere, sa Central Statistical Office (GUS).
  • Grossistsalget til detaljister falt 6 % på årsbasis i februar 2023, ned 3,9 % m/m. – kunngjorde det sentrale statistikkkontoret.
  • Bedrifters kapitalutgifter økte med 5,9 % på årsbasis i 2022 og utgjorde PLN 197,4 milliarder, rapporterte det sentrale statistiske kontoret (GUS).
  • Arbeidsproduktiviteten i industrien steg 0,7 % på årsbasis i perioden januar-februar, med sysselsetting ned 0,4 % og en økning på 12,7 % i gjennomsnittlig brutto månedslønn, rapporterte det sentrale statistikkkontoret.
  • Det økonomiske resultatet til selskaper økte med 13,0 % på årsbasis til 251,4 milliarder PLN i 2022, rapporterte det sentrale statistiske kontoret (GUS).
  • Kullproduksjonen i februar falt med 17,3 % å/å og utgjorde 3 717 tusen. tonn, ifølge Statistisk sentralbyrå.
  • Verdien av nye bestillinger i klesproduksjonen steg kraftig i februar, meldte Statistisk sentralbyrå (GUS).
  • I februar avviste Pengepolitisk råd anmodninger om en renteøkning på 100 basispunkter. og 25 bps – angitt på NBP-nettstedet. Bak bevegelsen for en økning på 100 bps. bare J. Tyrowicz var enig og anmodningen om en økning på 25 bp. bare L. Kotecki og P. Litwiniuk støttet det.

Faktaark pluss makrokalender (24. mars 2023): Norges Bank hever renten – 2. mars

Fra verden

You may also like

Leave a Comment