Home » Russland varmer opp forholdet til Norge. Foreslår sikkerhetssamarbeid – EURACTIV.pl

Russland varmer opp forholdet til Norge. Foreslår sikkerhetssamarbeid – EURACTIV.pl

by Thure Lindhardt

Russland ønsker å styrke samarbeidet med Norge på sikkerhetsområdet til tross for et anspent forhold til NATO, sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov under sitt besøk i Tromsø i Nord-Norge.

Før toppmøtet i Barents Euro-Arctic Council (som finner sted annethvert år tirsdag), møtte lederen for russisk diplomati for første gang den nye norske utenriksministeren. Annike Huitfeldt. Lavrov sparte ikke vertene sine med varme ord på pressekonferansen.

Lavrov roser nordmennene og etterlyser samarbeid

Etter hans mening deler Russland og Norge som stater, men også de russiske og norske nasjonene en dyp gjensidig respekt. Lavrov beskrev nordmennene som svært «pragmatiske», takket dem for å huske de russiske gudstjenestene under andre verdenskrig og inviterte sine kolleger til å besøke Russland.

Når det gjelder forholdet mellom Kreml og den nye norske regjeringen, mente han at begge land burde samarbeide av hensyn til felles sikkerhet og at et viktig element i norsk-russiske forhold burde være «regelmessige konsultasjoner» mellom forsvarsdepartementene i begge land.

Sergei Lavrov snakket mye mer om NATO, som delvis kan ha vært knyttet til besøket til Det nordatlantiske råd på ambassadørnivå Finland Jeg Sverige. Forholdet mellom Moskva og NATO er praktisk talt ikke-eksisterende, forklarte den russiske ministeren, fordi alliansen hadde «bestemt seg for ikke å ønske å opprettholde vennlige forbindelser».

Er økonomiske interesser målet for tilnærming til Norge?

Lavrovs kommentarer som antyder et ønske om å knytte tettere bånd med Norge kan stamme fra geopolitiske mål knyttet til potensialet til nordøstkrysset (også kjent som Nordsjøruten), som fungerer som en viktig, men tidligere sesongbasert, handelsrute.

Kreml-myndighetene har som mål å åpne en helårsrute der fra 2024. Ifølge estimater kan det da fraktes rundt 80 millioner tonn gods årlig på Nordsjøruten. For dette formål bygger Russland for tiden fem nye atomdrevne isbrytere.

You may also like

Leave a Comment