Home » Statsministeren avviser appeller om å bringe de deporterte afghanerne tilbake til Norge

Statsministeren avviser appeller om å bringe de deporterte afghanerne tilbake til Norge

by Catherine Monroe

Den norske lederen avviste oppfordringer fra ledere og Rødt om å bringe tilbake afghanere som ble deportert tilbake til Norge etter at deres asylsøknad ble avslått.

Både Sosialistisk Venstrepartis leder Audun Lysbakken og Rødts partileder Bjørnar Moxnes sier til VG avis at de mener personer som har blitt deportert til Afghanistan etter at asylsøknaden har fått avslag bør returneres til Norge, etter at Taliban tok kontroll over landet.

Siden 2015 har Norge utvist 843 personer som har fått avslag på asylsøknaden til Afghanistan.

Solberg sa hun ikke anså det som hensiktsmessig å hjelpe noen av de avviste søkerne med å returnere til Norge, da myndighetene som behandler sakene deres konkluderte med at asylsøkernes retur til Afghanistan var trygg.

– De som sendes tilbake har ingen personlig grunn til å bli forfulgt av Taliban eller andre, la Solberg til.

Statsministeren sa internasjonalt samarbeid er nødvendig for å hjelpe de som frykter for deres sikkerhet etter at Taliban tok makten.

Forbundsleder Jonas Gahr Store var enig i Solbergs oppfatning og sa at det foreløpig ikke er behov for å bringe personer med avslåtte asylsøknader til Norge. Han la imidlertid til at situasjonen kan endre seg i fremtiden, noe som vil kreve en stillingsendring.

– Talibans maktovertakelse endrer ikke automatisk dette problemet. I stedet bør de bedømmes på hvordan situasjonen utvikler seg fremover, sa Store.

I juli stanset Norge alle deportasjoner til Afghanistan etter at konflikten mellom Taliban og afghanske styrker eskalerte.

You may also like

Leave a Comment