Home » Stoltenberg kommenterer Polens forslag om en NATO-innsats

Stoltenberg kommenterer Polens forslag om en NATO-innsats

by Gabriel Scott

På møtet med NATOs forsvarsministre i Alliansens hovedkvarter presenterte jeg utkastet til fredsbevarende oppdrag i Ukraina, som visestatsminister Jarosław Kaczyński snakket om i Kiev, sa forsvarsdepartementets sjef Mariusz Błaszczak i Brussel onsdag. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg understreket at de allierte statene har blitt enige om å støtte Ukraina. «Men de allierte er også enige om at NATO ikke bør utplassere sine styrker verken på Ukrainas landterritorium eller inn i dets luftrom.»

LES OGSÅ:

-BARE HER. Betydningen og bakgrunnen for statsministerens besøk i Kiev. Yasina: «Vestlige land mottok førstehåndsinformasjon, fra Kiev selv»

– Den litauiske presidenten hilser Polens forslag om et fredsbevarende NATO-oppdrag velkommen. Scholz nekter. «Det må være en rød linje i denne saken»

Forslaget fra visestatsminister Kaczyński

Tirsdag, etter møte med ukrainske myndigheter, sa visestatsminister Kaczyński at et fredsbevarende og humanitært oppdrag, utarbeidet av NATO og kanskje andre organisasjoner, men bevæpnet og utført i Ukraina, er nødvendig.

Blaszczak, som deltok på NATOs forsvarsministermøte i NATOs hovedkvarter i Brussel onsdag, understreket på en pressekonferanse at dagens situasjon i Ukraina ble analysert.

Ukraina ble angrepet av Russland, krigen raser, sivile dør. Den nordatlantiske alliansen er selvsagt ikke enig i en slik situasjon. Derfor har vi diskutert hvilke tiltak som bør iverksettes for å stoppe denne invasjonen

sa ministeren.

Błaszczak: Jeg sendte utkastet til det fredsbevarende oppdraget

Jeg for min del presenterte også prosjektet som statsminister Jarosław Kaczyński snakket om i går i Kiev. Jeg sendte dette prosjektet til de allierte for å vurdere om og hvordan et fredsbevarende oppdrag i Ukraina kunne formuleres. Det er et slikt fredsoppdrag i Kosovo, for eksempel

– bemerket sjefen for Forsvarsdepartementet.

Han la til at «denne saken diskuteres, den er lagt på bordet».

Jeg vil understreke at det er enstemmighet blant de allierte, i hele den nordatlantiske alliansen, når det gjelder å vurdere situasjonen, vurdere aggresjonen til Russlands aggresjon mot Ukraina og vurdere det faktum at Hviterussland deltar i denne aggresjonen, og avgir territoriet til Hviterussland. til de ukrainske byene kom under ild

– sa Blaszczak.

Polens representant til NATO klar for samtaler

Ministeren sa at den polske representanten til NATO er klar til å diskutere detaljene i forslaget om å etablere et NATOs fredsbevarende oppdrag i Ukraina.

Dette er et nytt forslag, et friskt prosjekt. Det har blitt mottatt med interesse, det er ikke lett, det vet alle

– sa Blaszczak på spørsmål om hvordan konseptet med et fredsbevarende NATO-oppdrag i Ukraina ble akseptert.

Vi regner med en rask posisjon av den nordatlantiske alliansen

– la til.

På spørsmål om oppdraget ville starte etter eller før våpenhvilen, svarte han: «Vi vil ikke diskutere detaljene i form av mediemeldinger, men innenfor den nordatlantiske alliansen».

Vår post, (…) ambassadøren til NATO er klar og han vil starte en slik serie samtaler umiddelbart

– forklarte Blaszczak.

Sjefen for det nasjonale forsvarsdepartementet sa at i tillegg til krigen i Ukraina, var temaet for møtet forberedelsene til årets NATO-toppmøte i Madrid og hovedtemaet i utkastet til dokumentet som skal vedtas på toppmøtet i juni. østlige flanke. Han rapporterte også at han snakket med Pentagon-sjefen, forsvarsministrene i Litauen og Spania, han deltok også på et møte med sine kolleger fra Danmark, Nederland og Norge og planlegger å møte forsvarssjefsdepartementene i Frankrike og Canada.

Błaszczak bemerket at han på møtet også informerte om at granater hadde falt på treningssenteret i Jaworów, 20 km fra den polske grensen.

Vi har en krig på grensene til republikken Polen. Etter vår mening tjener den til å støtte våre naboer som er rammet av russisk aggresjon

– han bemerket, og la til at sanksjonene mot Russland bør være «så strenge som mulig».

Onsdag er den 21. dagen for den russiske invasjonen av Ukraina.

Stoltenberg: Vi må redefinere vårt kollektive forsvar

Vi har fortsatt en lang vei å gå for å styre vårt felles forsvar inn på nye veier, sa NATO-sjef Jens Stoltenberg etter det ekstraordinære møtet med NATOs forsvarsministre i Brussel. Som han la til, er det blant annet for å styrke styrkene på alliansens østflanke.

Stoltenberg understreket at NATO står overfor en ny virkelighet i dag og det er derfor nødvendig å styre det kollektive forsvarssystemet inn på nye veier.

I dag ga vi våre militære sjefer i oppgave å utvikle alternativer (forsvar – PAP) på alle områder. Land, luftrom, hav, cyberspace og verdensrommet

– Han sa.

Når det gjelder bakkestyrker, la han til, ville dette bety «mange flere styrker i den østlige delen av alliansen», i høyere beredskap og med mer utstyr.

NATO-støtte til Ukraina

Vi er enige om at vi ikke skal overføre våre væpnede styrker til Ukrainas territorium; Vi er ansvarlige for at denne konflikten ikke går utover dette landet, sa NATO-sjef Jens Stoltenberg onsdag.

På pressekonferansen understreket Stoltenberg at de allierte statene var enige om å støtte Ukraina.

Men de allierte er også enige om at NATO ikke skal flytte sine styrker inn i Ukrainas land- eller luftrom. Vi har et ansvar for å forhindre at denne konflikten, denne krigen, eskalerer utover Ukraina

– understreket lederen av NATO.

Stoltenberg, på spørsmål om det polske forslaget om et #NATO-fredsbevarende oppdrag: – Vi støtter enhver fredsprosess, vi oppfordrer Putin til å trekke russiske tropper ut av Ukraina, men vi planlegger ikke å sende NATO-soldater til Ukraina.

You may also like

Leave a Comment