Home » Stoltenberg: Tanken om at Russland kan ha sin egen innflytelsessfære er også uakseptabel for alliansen

Stoltenberg: Tanken om at Russland kan ha sin egen innflytelsessfære er også uakseptabel for alliansen

by Thure Lindhardt

NATO finner til og med ideen om at Russland kan ha sin innflytelsessfære uakseptabel fordi alle dets naboer er suverene stater.

Det opplyste NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg onsdag på en pressekonferanse i Riga om resultatene av alliansens utenriksministermøte.

«Spørsmålet i seg selv gjenspeiler en uttalelse som vi bør være bekymret for, og som er uakseptabel. Dette er en uttalelse om at Russland har en interessesfære,» sa Stoltenberg, og spurte om Ukrainas mulige tilslutning til NATO ville føre til en utvidelse av Russland til en historisk sfære av russisk interesse og om det ville markere begynnelsen på en ny fase med økende spenninger i Russland ville prege Europa.

«Det var da vi nettopp la merke til at Russland kan kontrollere hva naboene gjør. Vi vil ikke tilbake til denne verden. I denne verden kunne store land sette grensene for hva suverene uavhengige nasjoner kunne gjøre. «Jeg kommer selv fra et lite land som grenser til Russland, og jeg er glad for at våre NATO-allierte gir Russlands påståtte rett til å definere sin innflytelsessfære i nord og til å angi hva Norge har og ikke bør gjøre som et lite uavhengig land, aldri tilsidesatt. .» «, han sa. .

Det samme gjelder Ukraina, sa Stoltenberg. «Ukraina er et uavhengig suverent land med grenser anerkjent av det internasjonale samfunnet og garantert av den russiske føderasjonen. Disse grensene må respekteres, også i Donbass og på Krim som en del av Ukraina. Så selve forestillingen om at NATOs støtte til et uavhengig land er en provokasjon (mot Russland) er rett og slett feil. «NATO tar bare hensyn til det ukrainske folkets vilje,» sa allianselederen.

«NATO respekterte synspunktene til suverene nasjoner som Polen og de baltiske statene da de bestemte seg for å slutte seg til alliansen. Vi respekterer også avgjørelsen til Ukraina, som håper å bli med i alliansen, vi har allerede erklært (i Bucuresti 2008) at det kan bli medlem av NATO i fremtiden, men her vil vi, NATO-landene, bestemme når det skal være klar og oppfyller alliansens standarder. «Vi hjelper henne på denne veien,» la Stoltenberg til.

«Russland har verken veto eller stemme i denne saken, og kan heller ikke prøve å bestemme sitt interesseområde,» understreket NATO-sjefen.

You may also like

Leave a Comment