Home » Tilskudd fra det norske fondet som en mulighet for polske selskaper

Tilskudd fra det norske fondet som en mulighet for polske selskaper

by Gunnar Garfors

Innovasjoner innen miljøvern, maritim økonomi og teknologier som forbedrer livskvaliteten, f.eks. Hovedmålet er også å fremme samarbeid mellom selskaper fra Polen og Norge. Det lokale markedet tilbyr attraktive muligheter for polske gründere, men det er også vanskelig på grunn av sin lille størrelse og høye konkurranseevne. For å gjøre det enklere å komme i gang, arrangerer PARP en rekke møter og konferanser som gjør det mulig for lokale bedrifter å finne en norsk partner for å implementere joint ventures. Neste arrangement av denne typen finner sted 21. oktober i år.

Fot. Shutterstock

– Polen og Norge har tette økonomiske bånd. Selv om Østersjøen skiller dem, er de geografisk nær hverandre. Norge, selv om det er et lite land med bare 5 millioner innbyggere, er på topp ti av Polens viktigste økonomiske partnere. Norge er også en del av det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, noe som gjør handel mye enklere. Verdien når rundt 3 milliarder dollar. årlig. Vi snakker om eksport fra Polen til Norge og import av produkter og varer fra Norge, sier byrået Newseria Biznes Konrad Konieczny, Programansvarlig i Innovasjon Norge.

Norge er ikke medlem av EU. Men takket være medlemskap i EØS er tilgangen til det lokale markedet lettere for polske selskaper. De norske midlene, en spesiell finansieringsmekanisme som kan brukes av polske mikro-, små og mellomstore bedrifter, bidrar også til dette.

– Denne finansieringsmekanismen gjør det mulig – spesielt ved å bygge partnerskap med norske selskaper – å finansiere sine prosjekter og komme inn på det lokale markedet – sier Konrad Konieczny.

De norske midlene er Norges bidrag til å skape et grønt, konkurransedyktig og integrert Europa og bidrar blant annet til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter og styrke bilaterale forbindelser med landene i Sentral- og Sør-Europa og Østersjøregionen. De er tilgjengelige i landene som ble med i EU etter 2003, inkludert Polen. Det norske budsjettet for 2014–2021 er på totalt 1,25 milliarder euro.

– Vi har allerede den tredje utgaven av Norgesfondet. Polske gründere har allerede mottatt mye fra disse midlene – sier Michał Polański, direktør for entreprenørskapsavdelingen ved det polske byrået for bedriftsutvikling. – Denne støtten kan fås på to måter. Først av alt kan du søke om stipendene som er distribuert av PARP. Dette er direkte støtte der gründere forbereder et prosjekt og mottar midler eller medfinansiering til det. Det er også mulig å bruke de norske midlene indirekte. Alle midler brukt under disse midlene vil senere bli tildelt av polske institusjoner for næringslivet eller offentlige institusjoner. Og de som til slutt gjennomfører disse prosjektene og kan tjene penger med dem er polske gründere, fordi disse prosjektene er implementert i Polen.

Disse midlene brukes til å finansiere blant annet programmet «Entreprenørskapsutvikling og innovasjon» administrert av PARP med et volum på over 93 millioner euro. Polske selskaper kan søke om tilskudd til utvikling, implementering og kommersialisering av innovative teknologier, løsninger og produkter i tre kategorier: grønne teknologier, blå teknologier (fra sjø og indre vannveier) og teknologier for å forbedre livskvaliteten.

I tillegg vil det bli innført et program med småbedriftstilskudd der kvinner eier virksomheten eller spiller en kritisk rolle i driften av virksomheten. I tillegg til å finansiere innovasjon og entreprenørskap, er hovedmålet med de norske midlene også å fremme samarbeid mellom selskaper fra Polen og Norge.

– Takket være disse midlene er det mulig å gjennomføre prosjektet sammen med en norsk partner. Du kan også finne en partner for fremtidige økonomiske satsinger som ikke nødvendigvis er finansiert av fondet selv. For dette formål arrangerer vi en rekke arrangementer, møter og konferanser som gjør at vi kan finne en slik partner – forklarer lederen for Entreprenørskapsstøtteavdelingen i PARP. – Vi har allerede planlagt sju slike arrangementer, hvorav det første finner sted 21. oktober under Bygg Reis Deg byggemessen. Flere er imidlertid planlagt i år og neste år.

– Når du leter etter norske samarbeidspartnere, er det verdt å benytte seg av reisestipendene som tilbys av PARP og besøke nettsidene til det norske myndighetsorganet Innovasjon Norge. Denne nettsiden heter TheExplorer.no og der kan du finne profiler til flere hundre norske bedrifter på jakt etter utenlandske partnere for å utvikle sine aktiviteter – legger Konrad Konieczny til.

Som han påpeker er de norske fondene en fin mulighet til å utvikle økonomisk samarbeid med det lokale markedet, noe som er en svært attraktiv mulighet for polske selskaper.

– Den dominerende rollen i handelen mellom Polen og Norge spilles av den maritime, transport- og møbelindustrien, ettersom Polen er en viktig møbeleksportør. Fokuserer man på SMB-sektoren, viser det seg at spekteret av sektorer som polske selskaper opererer i i Norge er mye bredere. Også her finner vi aktiviteter knyttet til sirkulær økonomi, smarte byer eller ulike IT-løsninger. Det er også et stort potensial i energisektoren, innen solcelle- og vindparker – regner Programansvarlig i Innovasjon Norge.

– På den ene siden er det norske markedet veldig attraktivt. Dette er markedet for velstående gründere og forbrukere som er villige til å kjøpe dyrere, men teknologisk avanserte løsninger. På den annen side er det også et vanskelig marked da det er lite og interessant for gründere fra mange land som også mottar tilskudd fra de norske fondene. Av denne grunn oppfordrer vi polske selskaper til å kontakte oss og ta del i disse arrangementene i samarbeid med PARP – legger Michał Polański til.

Kilde: newseria.pl

You may also like

Leave a Comment