Home » Tyveri av videoinnhold på Internett

Tyveri av videoinnhold på Internett

by Peter Østbye

Denne rapporten, utarbeidet av Deloitte-eksperter på vegne av Signalforeningen, er et forsøk på å fange opp fenomenet piratkopiering av TV-innhold, dets omfang, spesifisitet, årsaker og virkninger. Tyveri av innhold, og åndsverk generelt, på nettet er et komplekst problem som ikke kan løses med noen få tall som svarer på alle spørsmål.

Dette problemet er forretningsmessig, teknologisk, juridisk og sosialt. Analysen er basert på en rekke kilder, som forbrukerundersøkelser, økonomiske analyser og ekspertintervjuer. Rapporten sammenligner omfanget av piratkopiering av TV-innhold i 2023 med situasjonen for seks år siden.

For tiden bruker 7,3 millioner brukere pirattjenester, mer enn alle lovlige VoD-tjenester som tilbys av TV-kanaler i Polen. Dette tallet er imidlertid 900 000 færre enn for seks år siden, et fall på 11 %. Samtidig fikk nettsteder med lovlig innhold en økning på 7,7 millioner brukere, en økning på 67 %. Dette betyr at markedet delvis har svart på behovene til forbrukere av online videoinnhold og har justert tilbudene sine. Det er også iverksatt tiltak mot piratkopiering, som å blokkere pengestrømmer til piratnettsteder og utdanne rettshåndhevelsesbyråer.

Effektene av disse tiltakene er synlige: Annonsenivået på piratnettsteder har falt med 20 %, mens markedet for videoannonsering har vokst med en tredjedel. Anerkjente betalingsformidlere stengte nettsteder som tjener penger på stjålet innhold, og rettsdommer knyttet til piratnettstedsaktiviteter nådde rekordnivåer.

Piratmarkedet tilpasser seg imidlertid de endrede forholdene. Distribusjonsmetoder som nettstrømming og IPTV vokser i popularitet. Piratkopiering på sosiale medier er på vei oppover. Nye metoder for inntektsgenerering dukker opp og nettsteder flyttes til land der beskyttelse av intellektuell eiendom er praktisk talt ikke-eksisterende.

Rapporten beskriver også brukernes oppfatning av piratkopiering. Mange av dem er klar over risikoen ved å bruke innhold ulovlig, men dette er ikke tilstrekkelige grunner til å avstå fra å bruke pirattjenester. Noen brukere er uvitende om ulovligheten til disse tjenestene og rasjonaliserer ikke oppførselen deres. Tiltak for å påvirke forbrukeratferd er begrenset, og blokkering av ulovlig distribusjon av audiovisuelle verk spiller en viktig rolle i kampen mot digital piratkopiering.

Selv om mye er forbedret, viser dagens situasjon at det er grenser for hva som kan gjøres under dagens markedsmekanismer. Til tross for store anstrengelser for å redusere antall brukere av pirattjenester, vokste industriens tap raskere. Personer som bruker mest audiovisuelt innhold besøker piratkopiert innhold oftere enn andre, og det totale forbruket av audiovisuelt innhold på disse nettstedene har økt de siste årene. Tap på TV-markedet knyttet til ulovlig distribusjon av innhold utgjør 3 milliarder PLN, og den totale verdien av ulovlig forbruk kan overstige 7 milliarder PLN. Analyse av andre markeder og ekspertuttalelser tyder på at det er behov for mer omfattende markedsløsninger, som innebærer innføring av hensiktsmessige reguleringer og avgjørende administrative tiltak.

Vi inviterer deg til å lese hele innholdet i rapporten!

You may also like

Leave a Comment