Home » Ukraina-krisen: Hvorfor stoler ikke Russland på NATO?

Ukraina-krisen: Hvorfor stoler ikke Russland på NATO?

by Gunnar Garfors

Hva er NATO?

NATO er en nordatlantisk traktatorganisasjon, en militær allianse dannet i 1949 av 12 nasjoner inkludert USA, Canada, Storbritannia og Frankrike for å beskytte Europa mot kommunistiske land i møte med den kalde krigen, men i dag er NATO involvert i globale sikkerhetssystemer.

Etter Sovjetunionens sammenbrudd i 1991 ble flere Warszawapaktland medlemmer av NATO. Warszawapakten var den uformelle tittelen på den kollektive forsvarstraktaten om vennskap, samarbeid og gjensidig bistand.

Traktaten ble undertegnet av østblokklandene 14. mai 1955. I de første årene etter krigen bestod østblokken av Folkerepublikken Polen, Den tyske demokratiske republikk, Den tsjekkoslovakiske republikk, Den ungarske folkerepublikken, Den rumenske folkerepublikken, Den føderale folkerepublikken Jugoslavia, Den bulgarske folkerepublikken og den albanske folkerepublikken.

Deltakerne ble enige om å støtte hverandre i tilfelle et væpnet angrep på et medlemsland. Deres opprinnelige mål var å avverge trusselen om etterkrigstidens russiske ekspansjon i Europa.

Hva er Russlands nåværende problem med NATO og Ukraina?

Ukraina er en tidligere sovjetrepublikk som grenser til både Russland og EU. Det er ikke medlem av NATO, men et «partnerland», det vil si at det er en forståelse for at det kan få lov til å bli med i alliansen i fremtiden. Russland vil ha forsikringer fra vestlige makter om at dette aldri vil skje.

USA nekter imidlertid å isolere Ukraina fra NATO, og sier at det bør stå fritt til å bestemme sine egne sikkerhetsallianser som en suveren nasjon.

Ukraina har en stor etnisk russisk befolkning og nære sosiale og kulturelle bånd med Russland. Strategisk sett anser Kreml det som en del av Russland.

Hva er Russlands andre bekymringer?

Russlands president Vladimir Putin hevder at vestlige makter bruker alliansen til å omringe Russland og ønsker at NATO skal stanse militære operasjoner i Øst-Europa.

Putin har lenge hevdet at USA hadde brutt 1990-garantien om at NATO ikke ville ekspandere østover. NATO er motstander av Russland, og påpeker at få av medlemmene grenser til Russland og at det er en defensiv allianse.

Mange mener at den nåværende utplasseringen av russiske tropper på grensen til Ukraina kan være et forsøk på å tvinge Vesten til å ta Russlands sikkerhetskrav på alvor.

Hva er NATOs forpliktelse til Ukraina?

USAs president Joe Biden sa at Russland vil betale en «alvorlig og dyr pris» for å invadere og sende flere tropper til Europa.

USA sender nesten 3000 ekstra tropper til Polen og Romania for å hjelpe til med å forsvare Øst-Europa. Ytterligere 8500 soldater er i beredskap. Pentagon sier at det ikke er noen planer om å utplassere tropper i selve Ukraina.

Tysklands utenriksminister Annalen Berbock har advart om at ytterligere militær eskalering «vil koste Russlands økonomiske, politiske og strategiske regime».

Andre leser

You may also like

Leave a Comment