Home » Videregående skolerekruttering 2023 – Slutt på første fase. Siste timer for innsending av søknader – Vitenskap

Videregående skolerekruttering 2023 – Slutt på første fase. Siste timer for innsending av søknader – Vitenskap

by Gunnar Garfors

Kun 24 timer til slutten av første rekrutteringsfase for ungdomsskoler 2023 i Pommern. Åttendeklassinger kan søke frem til tirsdag kl 17.00. 15.00, via rekrutteringssystemet Pomeranian. Kan en elev endre skolevalg etter dette tidspunktet? Når skal det utleveres grunnskoleavslutningsbevis og attester på resultatene av åttende klasseprøver til skolene? Vi foreslår hvordan de neste stadiene av rekrutteringen vil se ut.

Ny rangering av videregående skoler 2023 i Tri-City
Ny rangering av videregående skoler 2023 i Tri-City

Hvordan vurderer du sjansene dine for å bli tatt opp på drømmeskolen din?
Rekruttering i ungdomsskolen skoleåret 2023/2024 i første trinn varer til tirsdag 20. juni til kl.15.

Elever kan søke på utvalgte ungdomsskoler via opptakssystemet Recruitment-pomorze.edu.com.

Rekruttering i ungdomsskolene skoleåret 2023/2024. Hva er timeplanen?

Hva bør elevene vurdere etter første ansettelsesperiode for ungdomsskolene i 2023? Så snart du har søkt til salgsstedene du har valgt, skjer det neste viktige trinnet Supplere søknaden med de viktigste dokumentenedvs. et avgangsbevis for grunnskole og et bevis på resultatet av eksamen i åttende klasse.

Du mottar fagbrevet 23. juni ved skoleårets slutt. Attesten på eksamensresultatene vil igjen bli sendt til dem den dagen resultatene publiseres, dvs. 3. juli. Originalen vil også være tilgjengelig for henting på skolen.

Kan en elev ombestemme seg om å velge skole eller klasse etter den første fasen av rekrutteringsprosessen? I henhold til dekret fra rektor fra 23. juni 2023 til 12. juli 2023, til kl. 15.00 ved utfylling av søknadsdokumentene har mulighet til å søke på nytt (endre søknaden om opptak fra søkeren) på grunn av skolebytte han søker på.

I følge data fra Dekret fra den pommerske skoledirektøren de viktigste datoene ved rekruttering til ungdomsskoler De:

 1. fra 15. mai 2023 til 20. juni 2023, kl. 15.00. Innlevering av søknad, herunder endring av søknad og støttedokumenter for opptak til ungdomsskole (underskrevet av minst én forelder/verge).
 2. fra 23. juni 2023 til 12. juli 2023, kl. 15.00. Supplere søknaden om opptak til en ungdomsskole med sertifikat for fullført grunnskole og sertifikat for resultatet av åttendeklassingseksamen og mulighet for å sende inn ny søknad (inkludert endring av søkers søknad om opptak) på grunn av skolebytte han søker til.
 3. inntil 12. juli 2023 – behandling av søknader om opptak til en ungdomsskole av opptaksutvalget og dokumenter som bekrefter at kandidaten oppfyller vilkårene attestert i erklæringene, inkludert aktiviteter knyttet til fastsettelse av disse forholdene av lederen av opptaksutvalget.
 4. 18. juli 2023 – Gjennomgang av søknader om opptak til en ungdomsskole av opptaksutvalget og dokumentasjon som bekrefter at søkeren oppfyller vilkårene eller kriteriene som ble vurdert i rekrutteringsprosessen, inkludert omstendigheter verifisert av samfunnsleder (ordfører eller president) i forklaringene gitt.
 5. 19. juli 2023 til 15. Kunngjøring fra ansettelseskomiteen av listen over kvalifiserte og ukvalifiserte kandidater.
 6. fra 15. mai 2023 til 24. juli 2023 – Utstedelse av henvisning til legeundersøkelse av fagskolen.
 7. fra 20. juli 2023 til 26. juli 2023, kl. 15.00. Bekreftelse på aksept i form av innlevering av originalt skoleavslutningsbevis og originalbevis for resultatene fra ekstern eksamen (med mindre disse ble levert i tillegg til søknaden om opptak til ungdomsskole) og ved obligatorisk skolegang for yrkesopplæring – også legeattest som inneholder attest på dette, at det ikke er helsekontraindikasjoner for å gjennomføre praktisk yrkesopplæring, eller legeattest om fravær av helsekontraindikasjoner for å kjøre kjøretøy og psykologattest om fravær av psykiske kontraindikasjoner for kjøring et kjøretøy.
 8. 27. juli 2023-14 – Kunngjøring av liste over opptatte og ikke-opptatte søkere av ansettelsesutvalget.
 9. 27. juli 2023 til 14. Melding til rektor fra rektor for en ungdomsskole om antall ledige stillinger i skolen.
 10. 28. juli 2023 – publisert av ansvarlig rektor Informasjon om antall ledige stillinger i videregående skoler.

Hva er de beste videregående skolene i Tri-City? Rangeringsresultater
Hva er de beste videregående skolene i Tri-City? Rangeringsresultater

Videregående skoleopptak 2023. Hvor mange skoler kan jeg søke på?

I år kan åttendeklassinger søke på et ubegrenset antall skoler i Gdańsk og Gdynia og tre skoler i Sopot. Elever som velger ungdomsskole er ikke underlagt regionalisering: de kan velge hvilken som helst ungdomsskole, enten det er på bosted eller utenfor.

Som en del av rekrutteringssystemet ble studentene oppfordret til å søke på flere skoler:

– Analyse av statistiske data fra 2022 viser at 17 prosent. Kandidater som bruker VULCAN ungdomsskolerekrutteringssystem valgte bare én skole på preferanselisten, til tross for at de manglet tittelen «prisvinner» eller «finalist» som ga rett til prioritert opptak. Dette fenomenet var en av faktorene som førte til at den første fasen av rekrutteringen endte med et resultat Lukk 20 prosent mislykkede kandidater. De var med på å fylle de resterende stillingene på skolene.

Opptak til Gymnasium avhenger av terskelverdiene Punkt?

Poengterskelen for en gitt skole er antall poeng oppnådd av den siste (dårligste) kandidaten som ble tatt opp i en gitt klasse ved forrige ansettelse.

Denne terskelen påvirker imidlertid ikke resultatene av ansettelsesprosessen for neste ansettelse. Dette er imidlertid et viktig tips for elever som ønsker å søke på drømmeskolen sin.

Hva var poengterskelene for rekruttering til ungdomsskoler i 2022?
Hva var poengterskelene for rekruttering til ungdomsskoler i 2022?

Når vil resultatene fra eksamen i 8. klasse i 2023 foreligge?

Studentene vil finne ut resultatene 3. juli 2023. De vil bli oppført på siden result.edu.pl. Hver elev får et brukernavn og passord på skolen for å logge inn på denne nettsiden.

Studenter kan få attester på de detaljerte resultatene av eksamen i åttende klasse, som vil bli utstedt av det regionale eksamensutvalget 6. juli 2023. Attesten inneholder prosentresultatet og resultatet på persentilskalaen for eksamen i hvert fag.

Hvor mange poeng kan en elev tjene ved opptak til videregående skole?

200 poeng – det er det maksimale en grunnskoleutdannet kan oppnå i rekrutteringsprosessen. Hva kan du få poeng for?

 • 100 poeng – for resultatene av åttende klasse eksamen og
 • 100 poeng – for karakterer og prestasjoner oppført i grunnskolebeviset.

Hvordan konvertere resultatene fra eksamen i åttende klasse til poeng?

For resultatene av eksamen i åttende klasse kan en elev maksimalt oppnå 100 poeng.

Testresultatene er uttrykt i prosent. Hvordan konvertere dem til poeng? Multipliser resultatene i polsk og matematikk med 0,35, og på et moderne fremmedspråk med 0,30.

På denne måten, for eksamensresultatene for åttende klasse, kan studenten få:

 • på polsk: 100 % x 0,35 = 35 poeng,
 • Matematikk: 100 % x 0,35 = 35 poeng,
 • på fremmedspråk: 100 % x 0,30 = 30 poeng.

Hvor mange poeng er det for et åttendeklassebevis?

En elev kan tjene ytterligere 100 poeng i rekrutteringsprosessen for karakterene og prestasjonene som er oppført i grunnskolebeviset.

Karakterer i polsk språk og matematikk, samt i to andre fag tatt i betraktning ved opptak til en bestemt ungdomsskole, konverteres til poeng på en slik måte at karakteren er:

 • utmerket (seks) – 18 poeng tildeles;
 • veldig bra (fem) – 17 poeng tildeles;
 • god (fire) – 14 poeng tildeles;
 • tilstrekkelig (tre) – 8 poeng tildeles;
 • tillatt (to) – 2 poeng gis.

På denne måten kan en elev maksimalt oppnå 72 poeng for karakterene i de fire fagene som er vurdert.

Et grunnskolebevis med æresbevisning (med «rød stripe») får derimot 7 poeng.

Eleven kan maksimalt motta 18 poeng for å oppnå høy plassering, premiert eller hedret med tittelen vinner i kunnskaps-, kunst- og idrettskonkurranser arrangert av skolesjefen eller i det minste på fylkesnivå av andre instanser som opererer i skolen. Denne poengsummen kan oppnås av en student som har vært vellykket i mer enn én konkurranse. En grunnskoleutdannet kan oppnå 2 til 10 poeng for oppnåelse i et yrke.

Ytterligere 3 poeng kan oppnås for prestasjoner innen sosialt engasjement, også for skolemiljøet, spesielt i form av frivillig arbeid. Frivillig arbeid og prestasjoner i vitenskapelige, kunstneriske og idrettslige konkurranser skal noteres på grunnskolebeviset. Dette er en forutsetning for å gi passende poeng i rekrutteringsprosessen.

You may also like

Leave a Comment