Home » 15. desember navnedager og andre attraksjoner – Respublika.lt

15. desember navnedager og andre attraksjoner – Respublika.lt

by Connie Nielsen

Onsdag 15. desember – 349. dag i året (tredje dag i uken i det 50. året) er det 16 dager igjen til årsskiftet.


1 bilde

Foto av Elta

Savo Navnedager i dag feirer Celsus, Chiovydas, Chiovydas, Gaudas, Gaudence, Gaudenis, Gaudė, Justas, Kristijonas, Lybartas, Lybartė, Lygauda, ​​​​Lygaudas.

15. desember – Litauens domstols dag. Internasjonal tedag.

Denne dagen:

1918 – Bolsjevikene, ledet av Pranas Eidukevičius, kunngjorde etableringen av sovjetisk styre i Vilnius.
1939 – Den litauiske regjeringen stenger Vilnius Stephen Bathory University og VMU-filialer åpnes i Vilnius i stedet.
[1945SlagetvedMerkinė:Omtrent45partisanerledetavAdolfasRamanauskas-VanagsangriperMerkinėan;5partisanerbledrept1såret15sovjetiskesoldaterog2stammerdrept[1945-SchlachtvonMerkinė:Etwa45PartisanenangeführtvonAdolfasRamanauskas-VanagsgreifenMerkinėan;5Partisanenwurdengetötet1verwundet15sowjetischeSoldatenund2Stribesgetötet
1989 – Litauens kommunistparti kunngjør at det skilles fra Sovjetunionens kommunistparti;
1990 – Etablering av den litauiske foreningen for forsvar av menneskerettigheter;
1992 – visumfritaksavtalen mellom Litauen og Norge undertegnes;
1999 – Den første tropp av militærpolitiet settes opp i Rukla treningsregiment.

Dagens sitat: «En sjel nedsunket i arbeid frigjør seg fra en medfødt tristhet som ellers ikke ville gitt den hvile» (J. Leopard).

siste nytt

Uenig – la oss diskutere!
Ikke bekymre deg for kommentatorer, men kommentarer med banneord blir automatisk fjernet uten unnskyldning.

Respublika.lt forbeholder seg retten til å fjerne ukultiverte kommentarer som er smakfulle, ikke er relatert til emnet, signert på andres vegne, bryter loven, fremmer spam eller oppfordrer til kriminalitet. Hvis du oppfordrer til vold, rasemessig, nasjonalt, religiøst eller annet hat, kan dine betente ord bli en tung byrde på veien tilbake – vi vil videreformidle dataene dine til de litauiske spesialtjenestene på forespørsel.

You may also like

Leave a Comment