Home » 800+: Senatet har besluttet å øke familietilskuddene

800+: Senatet har besluttet å øke familietilskuddene

by Gunnar Garfors

Finansieringsbeløpet endres ex officio uten å måtte sende inn en tilleggssøknad. Foreldrene må vente til slutten av februar på pengene. Det utbetales med kompensasjon for januar. Dette er resultatet av Senatets endring av loven om statsstøtte til barneoppdragelse.

Senatet vedtok det nye regelverket uten endringer – 96 senatorer var til stede for avstemningen. 56 av dem støttet vedtakelsen av lovforslaget, 34 avsto fra å stemme og de fire siste stemte mot vedtakelsen uten endringer. Neste skritt mot endring vil være presidentens signatur. Politikerne var imidlertid ikke enige om innholdet i loven – noen av dem ønsket å stemme over bestemmelsene samt de foreslåtte endringene, blant annet: utbetaling av ytelsen fra juni i år og ikke fra januar 2024 som forutsatt.

I tillegg ønsket noen senatorer å avvise lovforslaget uten endringer, men heller ikke her ble det enighet. Et «kompromiss» kunne bare oppnås gjennom avstemningen om vedtakelse av bestemmelsene i versjonen vedtatt av Sejmen.

Endringen legger opp til at familieministeren gjennom ZUS kan sende opplysninger om familierettigheter til en person som mottar barnetrygd til bostedsadressen eller e-postadressen som er angitt i søknaden om stønaden. Denne forskriften bør ikke tre i kraft ved inngangen til 2024 som de fleste av forskriftene i endringen, men én dag etter at den er kunngjort. Allerede før valget vil regjeringsteamet kunne informere, på skattebetalernes regning, hvor mye de har gjort for familiene.

You may also like

Leave a Comment