Home » Andrzej Seweryn i protest mot Lex TVN. «Resultatene er skremmende»

Andrzej Seweryn i protest mot Lex TVN. «Resultatene er skremmende»

by Thure Lindhardt

– Vi er her fordi vi forsvarer mediefriheten. Vi forsvarer et truet demokrati – understreket Seweryn. Hva om TVN slutter å eksistere? – Da må hver enkelt av oss ta det på skuldrene, gjøre en samvittighetsundersøkelse. Hver offentlig person og innbygger må trekke konklusjoner – sa skuespilleren i et intervju med Onet.

Protester mot Lex TVN ble innkalt i over 120 byer. Mye av det ble organisert av Democracy Defense Committee og Grand Press Foundation. Sejmen fredag ​​ettermiddag er uventet over en endring av kringkastingsloven, som skal føre til eierskifte av TVN, i dag det amerikanske Discovery-konsernet. Den nye loven venter nå på president Andrzej Dudas underskrift.

Hva handler lex TVN egentlig om?

PiS-politikere argumenterer med at hele handlingen er ment at polske medier ikke skal kjøpes av selskaper fra udemokratiske land som Russland, Kina eller arabiske stater. Derfor bør medieloven regulere at TV- og radiostasjoner i Polen kun kan eies av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, som omfatter landene i Den europeiske union samt Norge, Island og Liechtenstein.

Målet er imidlertid veldig annerledes. Skulle en slik lov tre i kraft, vil det kun ramme TVN-kringkasteren, som tilhører den amerikanske Discovery-gruppen. For det første fordi Amerika ikke er en del av det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. For det andre – bare amerikanere i Polen eier elektroniske medier fra utenfor EØS. Det er av denne grunn at denne loven er kjent som Anti-TVN Law eller lex TVN.

(mt)

You may also like

Leave a Comment