Home » Anti-LHBT-regioner fortsatt uten norske midler

Anti-LHBT-regioner fortsatt uten norske midler

by Thure Lindhardt

Som Huitfeldt bemerker, er angrep på LHBT-rettigheter en del av en trend som også inkluderer spørsmål knyttet til abort og kvinners rettigheter. Begrensninger i ytringsfriheten er et angrep på åpenhet og toleranse.Sivilsamfunnsfondet har også som mål å støtte tiltak som bekjemper hatefulle ytringer og fremmer toleranse og respekt for mangfold.

– Jeg har fulgt den negative utviklingen av situasjonen i Polen i lang tid med bekymring, sa den norske utenriksministeren.

Som Anniken Huitfeldt skrev i en uttalelse: «Vi har allerede sluttet å støtte lokalsamfunn og regioner som har erklært seg som såkalte LHBT-frie soner. Vi har også begrenset deler av det rettslige samarbeidet.»

Til tross for de negative endringene kom det også noen positive signaler i høst, ifølge Norge. Fire polske provinser har opphevet sine anti-LHBT-erklæringer. Dette skjedde på grunn av internasjonalt press og signaler om tap av økonomisk støtte.

Norge vil overvåke situasjonen angående LHBT-personer i Polen, spesielt i områdene i rundt 50 kommuner der anti-LHBT-erklæringer er i kraft

«Vi vil følge nøye med på de polske myndighetenes stilling til forpliktelser og felles nivåer i europeisk samarbeid», skrev hun i dokumentet.

– Signalet fra den polske regjeringen om å ikke lenger akseptere prinsippet om EU-rettens forrang skaper usikkerhet – også for norske bedrifter og borgere. Norske investorer, reisende, studenter og andre må være sikre på at våre felles europeiske regler også gjelder i Polen.» fortsatte hun i en uttalelse.

Norge sa at de nå gjennomfører en full gjennomgang av programsamarbeidet med Polen for å sikre økt overvåking og kontroll med norske midler.

Vi er glade for at du er med oss. Abonner på Onet-nyhetsbrevet for å motta det mest verdifulle innholdet fra oss

You may also like

Leave a Comment