Home » De bygger en dialog om utfordringene ved klimaendringer

De bygger en dialog om utfordringene ved klimaendringer

by Catherine Monroe

De handler og er pådriver for endring i lokalmiljøet. Unge innbyggere i Polkowice deltok i Young Dialogue and Change Maker-prosjektet, og økte ferdighetene deres og økte kunnskapen om dagens klimautfordringer på lokalt og globalt nivå. Konklusjonen på deres aktiviteter er Polkowice Climate Dialogue, som muliggjør utveksling av erfaringer innen miljøpolitikk.

Møtet som en del av Polkowice Climate Dialogue var kulminasjonen av flere måneder med aktiviteter av FIS Foundation, Universitetet i Wroclaw, Norsk Naturvitenskapelig Institutt NINA og de involverte ungdommene.

– Vi bygger en ny modell for klimautdanning. I prosjektet vårt hadde vi en hel rekke forskjellige aktiviteter, workshops med universitetet i Wrocław, debatter med partnere fra Norge, vi hadde møter med representanter for Polkowice kommunekontor om temaer som hvordan innbyggerne kan bruke deltakerbudsjettsystemet, bl.a. ting – sier han Małgorzata Lewandowska, prosjektleder, Social Initiatives Forum Foundation. – Det viktigste er at innbyggerne i Polkowice ønsker å uttrykke seg og at unge mennesker ønsker å ha sin egen stemme – understreker han.

Arrangementet presenterte: en felles klimaordbok og et klimamanifest som identifiserer klimautfordringer fra et lokalt perspektiv.
– Vi bygger en dialog om klimautfordringer for å gi unge mennesker ferdigheter til å tiltrekke seg mennesker de kan ha denne dialogen med, som kan hjelpe dem med å løse problemene de merker, samtidig som vi bygger et samfunn av engasjerte mennesker, ikke i form av en liten gruppe – sier han Ewa Kowalik, varaordfører for sosiale saker.

Ferdigheter som er tilegnet, inkludert: kritisk tenkning, teamarbeid og mekling, vil være verdifulle for unge Polkowice-beboere på alle stadier av deres personlige og profesjonelle utvikling.

– Etter min mening bør vi ta mer hensyn til naturen, plante flere trær, bry oss mer om miljøet, vi burde være mer forpliktet til resirkulering og avfall
De skaper mange problemer – understreker han Nikola, en elev ved skolekomplekset i Polkowice.

Arrangementet fant sted i barneskole nr. 4. Maria Skłodowska-Curie i Polkowice.

– Jeg gratulerer arrangørene og er glad for at et så spektakulært arrangement finner sted på skolen vår, og jeg er spent på å se hvilken innvirkning aktivitetene til alle deltakerne vil ha – sier hun Mariola Król, direktør for barneskole nr. 4 i Polkowice.
– Klima spiller en stadig viktigere rolle i livene våre, og faktisk er endringene raske. Vi bør forberede oss på å leve under stabile naturlige forhold. Dialog er helt nødvendig for dette, og det er grunnen til at Polkowice Climate Dialogue er så viktig, da den foregår nettopp for å ta opp viktige spørsmål knyttet til klimaendringer. Dette handler ikke bare om lavutslipps- eller til og med nullutslippsbusser som kjører i Polkowice, men også for eksempel bysykkeldriften i Polkowice og all tilhørende infrastruktur, det vil si bygging av sykkelveier og trygge fotgjengeroverganger, alt som forholder seg til å redusere lave utslipp, sier han Łukasz Puźniecki, ordfører i Polkowice. – Det er verdt å lete etter løsninger sammen for å løse klimaproblemene i den moderne verden – understreker han.

You may also like

Leave a Comment