Home » De rike flykter fra Norge. De spiller ikke diskresjon, de bryr seg ikke om forargelse

De rike flykter fra Norge. De spiller ikke diskresjon, de bryr seg ikke om forargelse

by Gunnar Garfors

– Jeg ville ikke forlate Norge, men høyere skatter og strengere skatteregler ga meg ikke noe valg som gründer og ansvarlig eier, sier Kolstad, hvis nettoformue er anslått til rundt 1,5 milliarder kroner, eller nesten 600 millioner PLN.

Kolstad er ikke den eneste milliardæren som har snudd ryggen til hjemlandet. Knut Rød, seniorforsker ved Universitetet i Oslos Frischsenter, setter pris på det Mer enn tre dusin superrike forlot landet det siste året.

Kjell Inge Røkke, som også tjente en formue på lakseoppdrett på rundt 1,7 milliarder euro (over 6,6 milliarder PLN), gikk heller ikke stille, men sendte et offentlig avskjedsbrev til avisen og andre aksjonærer i konsernet hans.

De superrike flykter fra skatteøkninger, tøffere skatteregler, nye avgifter og kunngjøringer om å tette populære skattehull. Hennes avgang er ledsaget av offentlig forargelse og en heftig debatt om rikdom, fattigdom og rettferdighet etter skandinaviske standarder.

Norge har lenge vært ansett som mer skandinavisk enn Danmark og Sverige på mange måter – også av nordmennene selv. Det var slik nordmennene så hverandre.

Sprekker i det norske selvbildet

I forhold til andre skandinaviske land spiller staten en stor rolle der. I det tynt befolkede landet har det lenge vært enighet om at staten skal forvalte rikelige naturressurser som mineralressurser, fjorder, skoger og fosser i bytte mot å støtte selv de mest avsidesliggende samfunnene.

Denne ideen ble utvidet til oljeindustrien og andre viktige sektorer etter slutten av den tyske okkupasjonen i andre verdenskrig og oppdagelsen av olje i Nordsjøen på slutten av 1960-tallet. Staten har store eierandeler i landets største selskaper.

Oppfatningen av et nøysomt, harmonisk samfunn har imidlertid nylig fått betydelige sprekker. For en tid tilbake overrasket en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå offentligheten. Det er det statistikerne fant ut i den Stort sett ubemerket av publikum har det dannet seg et lite lag av de superrike i landet.

– Vi nordmenn har alltid sett på oss selv som et veldig egalitært samfunn, der inntekt og formue er relativt jevnt fordelt, sier forsker Rød. «Det var først de siste årene at vi plutselig innså at dette ikke lenger var sant. Ubemerket av offentligheten har noen nordmenn blitt svært velstående. Rikdommen i Norge er nå like ulikt fordelt som i Storbritannia, la han til.

Norges superrike nyter godt av skattelovgivningen

Siden den gang har politikere og media vært besatt av de nyoppdagede superrike, som nesten alle har tjent minst deler av formuen på lakseoppdrett. Sjokket over den uventet store ulikheten blandet seg med forargelse da dette ble klart De rikeste av de rike skylder rikdommen sin delvis til sjenerøse skattelover.

– Den rikeste 1 prosenten av Norges befolkning er mye rikere enn i Tyskland eller Frankrike sammenlignet med resten av befolkningen, sier Guttorm Schjelderup, som leder Norsk Skattesentral ved Norges Handelshøyskole i Bergen. «Det er hovedsakelig på grunn av det Entreprenører får en enorm eiendomsskattrabatt og kan enkelt unngå inntekts- og salgsgevinstskatt han legger til.

En analyse fra Statistisk sentralbyrå publisert i fjor fant at personer med svært høy inntekt betaler spesielt lav skatt. – Den rikeste 1 % av nordmenn betaler kun mellom 9 % og 15 % inntektsskatt; Det er veldig lavt sammenlignet med det norske gjennomsnittet, sier Schjelderup. Regjeringen klager over at milliardærer nesten ikke betaler skatt, mens sykepleiere og lærere betaler 30 til 35 prosent. Inntektsskatt til statskassen.

Se også: En mann brakte en stor bank til randen av kollaps. Historien om Jerome Kerviel

Reduksjon av skattefradrag i Norge

Den høye inflasjonen siden koronapandemien har også ført til at fattigdom og fordeling av rikdom har blitt diskutert mer offentlig i offentligheten enn tidligere. Statsminister Jonas Gahr Støre varslet allerede under valgkampen i 2021 at han vil bekjempe økende ulikheter og sørge for at de rike betaler høyere skatt. Han har konsekvent forfulgt dette målet siden han tiltrådte som regjeringssjef.

Den rødgrønne regjeringen har økt skatten på utbytte og kapitalgevinster, samt formuesskatten. Økningene var imidlertid små og reduksjonen i skattefradrag var av avgjørende betydning for velstående gründere: Tidligere måtte de rikeste bare betale 55 prosent av inntekten i formuesskatt. deres aksjer i selskaper.

Rabatten skulle forhindre at gründere måtte selge aksjer for å betale skatt. Men Politisk har de rikeste nordmenn misbrukt denne bestemmelsen. I fremtiden må de betale skatt av 80 prosent. aksjer.

I tillegg ble det innført en ny avgift på oppdrettsanlegg. I fremtiden skal havbruksaktørene betale for bruk og forurensning av fjordene. Begrunnelsen for denne avgiften er lik de tilsvarende avgiftene for olje- og gasselskaper. Den såkalte ressursskatten på 25 % ble nylig vedtatt. fra verdiøkningen på laksen.

De superrike forlater Norge

Alt dette overgikk tilsynelatende de rikeste nordmenn, som nesten alle tjente i det minste en del av formuen på fiskeoppdrett. — En økning i eiendomsskatten på 1,15 prosentpoeng. var ikke verdt å nevne, sier Knut Anton Mork, professor emeritus ved Norges teknisk- og biovitenskapelige universitet i Trondheim. Hun legger imidlertid til at hun gjorde forskjellen.

Et slags flokkinstinkt dukket opp blant de superrike da regjeringen offentlig vurderte å tette et populært skattehull. Til nå har nordmenn som har bodd lenge i utlandet kunnet ta ut eiendeler fra egne selskaper uten å måtte betale skatt i Norge. Fra oktober er dette ikke lenger mulig.

I tillegg ønsker regjeringen å innføre en slags avreiseskatt etter tysk modell. Hvordan det eksakt vil se ut vil først bli klart etter sommerferien.

– Noen superrike har begynt å forlate landet på grunn av diskusjonen om skatteøkninger, andre har fulgt etter, sier Mork. – Spesielt fordi det blir lettere nå som noen advokater har spesialisert seg på denne typen emigrasjon, legger han til.

Milliardær Kolstad fortalte nylig til en norsk avis at han i utgangspunktet følte seg veldig ensom i Luzern. I mellomtiden har imidlertid en rekke norske superrike flyttet til Sveits og møtes nå jevnlig for kaffe.

You may also like

Leave a Comment