Home » Den globale konkurransen på 5G-området tiltar

Den globale konkurransen på 5G-området tiltar

by Thure Lindhardt

Hvert land har en individuell tilnærming for kinesiske infrastrukturleverandører for 5G-nettverk, da det ikke finnes noen ovenfra og ned retningslinjer på dette området på EU-nivå.

I 2018 og 2020 fattet EU-kommisjonen vedtak om databeskyttelse i det europeiske indre markedet. Ifølge dem, selskaper som bryter datasikkerheten, vil bli bøtelagt. Det er en felles tilnærming til det indre markedet utviklet av EUs cyberstrategi, men den blir kun sett på som et utgangspunkt for nasjonale løsninger – sier UW-eksperten.

Løsningene som velges av hvert EU-land avhenger i stor grad av deres forhold til USA, som har anspente forhold til Kina.

Spørsmålet om forhold politisk, økonomisk og kommersielt

Det er først og fremst et spørsmål om politiske, økonomiske og handelsmessige relasjoner. De landene som bestemmer seg for å samarbeide med de kinesiske selskapene Huawei og ZTE, behandler ikke dette som en trussel mot deres sikkerhet, men ser det veldig annerledes. De som bruker restriksjoner de argumenterer for det av hensyn til nasjonal sikkerhet, hevder at kinesiske selskaper truer ham. Men konteksten er faktisk amerikansk, den handler om imitasjon i amerikansk stil. Kort sagt: gode relasjoner til USA er viktigere her enn de mulige fordelene ved å jobbe med kinesiske selskaper – vurdert prof. Edward Halicak.

Polen, som USA er en av de viktigste allierte for, jobber for tiden med en endring av loven om det nasjonale cybersikkerhetssystemet. Ifølge noen eksperter tillater regelverket som finnes der, kinesiske selskaper å bli ekskludert fra hjemmemarkedet på grunnlag av nasjonalitetskriterier.

– Polen velger teknologi fra Ericsson og Nokia, europeiske selskaper som rett og slett er dyrere. Problemet er at dette gjenspeiles i prisene på tjenester på dette området. Det må sies tydelig – sier UW-eksperten. – Ellers vår cybersikkerhet generelt er en alvorlig utfordring siden vi ikke har vår egen teknologi, Vi må velge importert teknologi. Og nå blokkerer vi kinesisk teknologi til fordel for europeiske eller amerikanske teknologier, men det er fortsatt en import – avhengig av en annen kilde, europeisk eller amerikansk.

Eksperten bemerker at utelukkelsen av kinesiske leverandører fra europeiske markeder er relativt, siden selskaper som Ericsson og Nokia også bruker enkelte komponenter fra kinesiske leverandører.

Kineserne har utviklet disse teknologiene som komponenter, deler, elementer og fremfor alt er de beskyttet av patenter. Derfor må andre selskaper – som ikke ønsker å misbruke åndsverk – rett og slett falle tilbake på kinesiske løsninger – sier prof. Edward Halicak. – I tillegg finnes det i dag prosedyrer og løsninger som gjør at du kan garantere cybersikkerhet, forstått som beskyttelse av sensitive data. Disse prosedyrene kan også brukes på kinesiske selskaper. Som et resultat blir det nasjonale sikkerhetsargumentet rett og slett misbrukt her, da kinesiske selskaper kan utnyttes og kontrolleres perfekt.

Kilde: Newseria (kabel)

You may also like

Leave a Comment