Home » Det europeiske politiske fellesskapets toppmøte vil starte et nytt samarbeid i Europa

Det europeiske politiske fellesskapets toppmøte vil starte et nytt samarbeid i Europa

by Catherine Monroe

Den tsjekkiske statsministeren Petr Fiala, som torsdag tar imot deltakerne i det nye formatet – European Political Community (EPC) – tror det vil bli innledet et nytt samarbeid mellom europeiske land. Fiala tror politikerne vil bestemme blant annet hyppigheten av EPC-møter.

Påmelding til vår siste konferanse har startet. PRECOP 27, i regi av WNP.PL, finner sted 18.-19. oktober og går foran COP27 klimatoppmøtet i Egypt. Vi inviterer!

Politikerne, som møtes på Praha slott torsdag, vil også diskutere om de skal møtes regelmessig hvert halvår, ifølge Fiala. 44 land ble invitert til EPC-møtet. I tillegg til de 27 EU-medlemmene er også landene på Vest-Balkan, Georgia, Moldova, Ukraina, Armenia, Aserbajdsjan, Norge, Sveits, Island, Liechtenstein, Storbritannia og Tyrkia invitert.

Ifølge den tsjekkiske statsministeren vil møtet, sammen med det uformelle EU-toppmøtet som følger på fredag, være en historisk begivenhet og den største politiske samlingen i tsjekkisk historie. Fiala så på hendelsene som utmerket reklame for Tsjekkia og Praha. Han ba også om tålmodighet og forståelse for folk som vil bli rammet av noen restriksjoner i hovedstaden knyttet til delegasjonens ankomst.

Fiala mener at det nye formatet er fordelaktig ettersom det åpner for en uformell diskusjon uhemmet av ulike skikker og formaliteter. Temaene er: sikkerhet, energi, miljø og økonomi.

Initiativet til å grunnlegge Det europeiske politiske fellesskapet kom fra president Emmanuel Macron i mai under det franske EU-rådsformannskapet. Han erkjente at eksisterende organisasjoner som Europarådet eller OSSE ikke er formater for å søke etter løsninger på aktuelle problemer. Hans mening ble senere delt av deltakerne på EU-toppmøtet i juni. Det ble understreket at dagens geopolitiske utfordringer ikke bare berører 27 land, men hele kontinentet. Det bør også være et signal om at Europa ikke bare er unionen og at noen saker krever en pan-europeisk diskusjon.

Representantene for Russland og Hviterussland ble ikke invitert til møtet i Praha.

Fra Praha, Piotr Górecki

Sjekk ut vår nyeste 1×1. Industri 4.0 kan være elementet som vil endre konkurranseevnen til produktene våre enormt, eksporten av vår tekniske tenkning – sier ArturPollak, president i APA Group.

You may also like

Leave a Comment