Home » Det forventes endringer neste år for SIA, som har status MUN. har

Det forventes endringer neste år for SIA, som har status MUN. har

by Gunnar Garfors

Tatt i betraktning endringene i mikrobedriftsskatteloven som ble vedtatt i slutten av 2020, vil aksjeselskaper (LLC) som for tiden har skattebetalerstatus for mikrobedrifter miste den fra 1. januar 2022 og vil automatisk bli betalere av selskapsskatt (CIT). minner Skatteetaten om.

Innholdet fortsetter etter visning

reklame

Dette betyr at disse LLC-ene må betale selskapsskatt (CIT) fra 1. januar 2022, men innen 5. januar 2022 vil SRS Electronic Declaration System (EDS) måtte gi informasjon om den ansatte – eieren av mikro- virksomhet som mistet Viser statusen til en ansatt i en mikrobedrift per 31. desember 2021 (meldingskode 25).

Hvis derimot et styremedlem i et aksjeselskap mottar visse godtgjørelser og det kreves lovpålagte trygdeavgifter for ham/henne1, skal EDS gi opplysninger om de ansatte ved å taste inn informasjonskoden 11 – Anskaffelse statusen til en ansatt.

Informasjon om ansatte skal sendes elektronisk til SRS EDS i delen «Dokumenter / Bevis for lovpålagte trygdeavgifter».

Etter 1. januar 2022 kan statusen til en mikrobedrift fortsette uendret uten endringer dersom den ikke er registrert som mva-betaler:

  1. Forhandlere,
  2. Enmannsforetak,
  3. en oppdretts- eller fiskevirksomhet,
  4. en fysisk person som er registrert i SRS som en person som driver økonomisk virksomhet.

CIT utbetales uavhengig av inntekt opptjent i løpet av året – kun dersom SIA deler ut overskuddet i form av utbytte eller lignende utgifter, pådrar seg ikke-forretningsmessige utgifter, betaler økte rentebetalinger, gir lån til nærstående personer etc. Bedriftens inntekter skatt betales i Det betales 20 % av ligningsgrunnlaget som utgjøres av utdelt overskudd og betinget utdelt overskudd.

I den måneden skattegrunnlaget opprettes fylles selvangivelsen ut og skatten betales.

You may also like

Leave a Comment