Home » Det polske pensjonssystemet er på bunnen av Europa. «Samme og høyere pensjonsalder»

Det polske pensjonssystemet er på bunnen av Europa. «Samme og høyere pensjonsalder»

by Gunnar Garfors

Årets rapport Mercer CFA Institute 2023 Global Bond Index pensjonssystemene evaluert for femtende gang. Denne gangen Rangeringen inkluderte 47 land, hjem til 64% av verdens befolkning. For første gang ble Botswana, Kroatia og Kasakhstan lagt til listen. Rapporten sier: «For første gang i historien oversteg antallet personer over 65 år antallet barn under fem..

Polen har falt tilbake i rangeringen til 29. plass fra 28. plass for ett år siden og 27. plass for to år siden og 25. plass i 2020. Mercer-eksperter vurderte Polen med 57,6 poeng sammenlignet med 57,5 ​​poeng i fjor, og plasserer landet i gruppen med «C»-rangerte land er klassifisert. Gjennomsnittet for alle land i år var 63,1 poeng. Til tross for høyere verdier har Polen systematisk oppnådd lavere rangeringer siden 2020, men dette skyldes også det økende antallet land som er inkludert i studien.

De beste og verste på listen

Hun tok førsteplassen i år Nederland, som fikk 85 poeng selv om landet for tiden gjennomfører betydelig pensjonsreform. Den andre var Island
med 83,5 poeng og fullførte pallen Danmarkog fikk 81,3 poeng. Videre har disse tre landene vært blant de tre beste siden 2021, da Island var med på rangeringen for første gang (sammen med Israel, klasse A). For ett og to år siden var Island først og Nederland nummer to.

De fleste europeiske land som er inkludert i rapporten fikk en god vurdering. Rapporten viser at Finland, Norge, Sverige, Storbritannia, Sveits, Irland, Belgia, Portugal og Tyskland (grad B+, B) krever få landspesifikke systemforbedringer.

På den annen side, i Frankrike, Spania, Italia, Polen, Østerrike og Kroatia (klasse C+, C) er det alvorlige risikoer og mangler som må løses så raskt som mulig. På bunnen av rangeringen ligger India, Filippinene og Argentina, som sammen med Tyrkia og Thailand fikk karakteren D, noe som signaliserer at uten forbedringer og støtte er fortsatt levedyktighet til pensjonssystemet i disse landene i tvil.

Rull for å se hele tabellen

Rangering av pensjonssystemer
NEI. System/land Samlet vurdering Totalt passende soliditet integritet
1. Nederland OG 85,0 85,6 82,4 87,7
2. Island OG 83,5 85,5 83,8 80,0
3. Danmark OG 81,3 82,5 82,5 77,8
4. Israel OG 80,8 77,0 82,7 84,4
5. Australia B+ 77,3 70,7 78,4 86,1
6. Finland B+ 76,6 77,4 65,6 90,9
7. Singapore B+ 76,3 79,8 71,6 77,0
8. Norge b 74,4 79,4 59,1 87,8
9. Sverige b 74,0 72,1 75,6 75,0
10. Storbritannia b 73,0 77,3 62,7 80,6
11. Sveits b 72,0 69,6 70,6 77,9
12. Canada b 70,2 71.1 64,5 76,7
1. 3. Irland b 70,2 77,1 54,4 81.1
14. Chile b 69,9 60,0 71,3 84,0
15. Uruguay b 68,9 84,0 46,2 76,5
16. Belgia b 68,6 82,0 39,4 88,2
17. New Zealand b 68,3 65,6 64,3 78,3
18. Portugal b 67,4 86,7 32,0 85,9
19. Tyskland b 66,8 79,8 45,3 76,3
20. Kasakhstan C+ 64,9 46,9 74,8 80,0
21. Hong Kong C+ 64,0 51,9 61.1 87,6
22. USA C+ 63,0 66,7 61.1 59,5
23. De forente arabiske emirater C+ 62,5 72,2 45,4 70,8
24. Columbia C+ 61,9 62,9 55,4 69,3
25. Frankrike C+ 61,7 84,5 40,9 54,4
26. Spania C+ 61,6 79,7 28.5 79,2
27. Kroatia C+ 60,3 57,1 56,0 71,4
28. SJEKK UT C 59,5 61,5 54,9 62,9
29. Polen C 57,6 59,8 45,4 71,2
tretti. Japan C 56,3 72,7 46,5 75,9
31. Italia C 56,3 59,2 46,5 65,6
32. Malaysia C 56,0 44,3 56,1 74,6
33. Brasil C 55,7 70,4 28.5 70,1
34. Peru C 55,5 55,0 50,4 63,5
35. Kina C 55,3 64,2 39,0 63,7
36. Mexico C 55,1 63,5 58,4 37,0
37. Botswana C 54,5 39,8 52,8 80,6
38. Sør-Afrika C 54,0 44,2 49,1 76,6
39. Taiwan C 53,6 47,6 52,9 64,1
40. Østerrike C 52,5 66,8 22.6 71,6
41. Indonesia C 51,8 41,6 50,6 69,8
42. Korea C 51,2 39,0 52,7 68,5
43. Thailand D 46,4 45,4 42,2 53,9
44. Tyrkiye D 46,3 46,5 31.1 67,3
45. India D 45,9 41,9 43,0 56,5
46. Filippinene D 45,2 41,8 63,2 25.7
47. Argentina D 42,3 56,3 29.5 37,8
Data: Mercer CFA Institute Global Pension Index 2023

«Den systematiske nedgangen i Polens plassering i rangeringen er ledsaget av en jevn, om enn liten, økning i antall poeng. I 2022 oppnådde vi 57,5 ​​poeng. 2,3 poeng mer enn et år før, og i år kunne vi øke igjen, men kun med symbolske 0,1 poeng til 57,6 poeng. Det er verdt å huske at antallet land som dekkes av studien vokser hvert år – ofte er disse «nye» studiedeltakerne, som blir evaluert for første gang, rett foran Polen», kommenterer Krzysztof Nowak, president i Merecer. Polska, for Bankier.

Hvordan beregnes indeksen?

Den samlede indeksverdien for hvert system er et vektet gjennomsnitt av tre indikatorer: passende, soliditet Og Integritet, Hver av disse utgjør deres andel i det endelige resultatet 40 %, 35 % og 25 %. Det første spørsmålet er om folkepensjonssystemet legger forholdene til rette for et anstendig liv i pensjonisttilværelsen. Det andre trinnet er å vurdere om systemet vil fungere effektivt i fremtiden. Den tredje delen evaluerer hvilke land som har innført det beste regelverket for å beskytte systemdeltakere.

Landene med lavest score i hver kategori er: Sør-Korea i tilstrekkelighetskategorien (39 poeng), Østerrike i kategorien langsiktig soliditet (22,6 poeng) og Filippinene når det gjelder systemintegritet og rettssikkerhet (25,7 poeng ). ). I en kommentar for Bankier.pl trakk Krzysztof Nowak oppmerksomheten til Østerrikes lave posisjon.

«Den østerrikske saken er veldig interessant. Tross alt er det et av de rikeste landene i Europa. I år er rangeringen 52,5 poeng, og faller fra 33. til 40. plass. Denne lave vurderingen skyldes: lavt ytelsesnivå, «for lavt antall deltakere i foretakspensjon (helt frivillig) – ingen sektorbestemmelser/tariffavtaler med sosial side, pluss ingen skatteinsentiver og lav yrkesaktivitet for eldre,» han sier.

– Det er verdt å merke seg at pensjonssystemet ble vurdert som dårligst av alle 47 undersøkte systemer i en svært viktig kategori – soliditet. «Østerrike oppnådde bare 22,6 av 100 mulige poeng,» forklarer han.

Indikatorene og deres vekter har vært uendret siden den første indeksen ble publisert i 2009. Polen har vært på listen siden 2011.

Hva kan forbedres?

I årets rapport Polen ble vurdert høyere når det gjelder hensiktsmessighet (59,8 poeng av 100, i fjor 59,5), mens soliditeten (45,4 poeng) til det polske pensjonssystemet og dets integritet (71,2 poeng) holdt seg på samme nivå.

«Polen taper mest i solvenskategorien. Dette er et svært viktig kriterium blant de tre kriteriene som er analysert. Den vurderer blant annet elementer som: om pensjonssystemet er bygget opp slik at soliditeten til ytelsene er garantert på lang sikt Om og hvordan skattesystemet forsøker å støtte pensjonsavsetningen, hvor høy statsgjelden er, hva den økonomiske vekstraten er osv. – forklarer Krzysztof Nowak fra Mercer Polska til Bankier.

Hvert år inkluderer rapporten en liste over anbefalinger for individuelle land som forfatterne mener vil forbedre vurderingen. Krzysztof Nowak Bankier forklarer i detalj anbefalingene for Polen og påpeker at for å sikte mot kategori B, dvs. land med betydelig bedre pensjonssystemer, bør man oppnå minst 65 poengsom krever betydelig innsats og materiell påvirkning.

Det er derfor foreslått å øke nivået på kapitalinnskudd for å øke verdien av pensjonsmidlene i forhold til BNP, f.eks. B. ved å øke deltakelsen i ansattes kapitalplaner. Vi minner om at deltakelsen i PPK i dag er 45 % – og dette er den offisielle deltakelsen, som ikke tar hensyn til for eksempel arbeidsgivere hvor ingen ansatte har sluttet seg til PPK – forklarer han.

I tillegg ble behovet for å øke husholdningenes sparing, yrkesaktiviteten til de over 55 år på arbeidsmarkedet og endringer i tilgang til pensjonsytelser (høyere og lik pensjonsalder for kvinner og menn) indikert.

Ta vare på din egen fremtid

Fallende fødselstall legger langsiktig press på ulike økonomier og pensjonssystemer, og påvirker soliditeten negativt i land som Italia og Spania. Flere asiatiske systemer, inkludert fastlands-Kina, Korea, Singapore og Japan, har gjennomgått reformer de siste fem årene for å forbedre ytelsen, heter det i rapporten.

«Konklusjonen er at mennesker rundt om i verden må begynne å bry seg om fremtiden.» sa David Knox i et intervju, senior partner i Mercer og hovedforfatter av rapporten. «Vi kan ikke lenger stole utelukkende på trygd eller offentlige pensjoner,» la han til.

«I økende grad spiller individuelle deltakere i pensjonssystemer den viktigste rollen i å bygge sparing,» sa Margaret Franklin, administrerende direktør for CFA Institute, i en pressemelding.

Pensjonsindeksen er et kommersielt forskningsprosjekt sponset av CFA Institute, en forening som primært er opptatt av opplæring i investeringstjenesteindustrien og organiserer det populære programmet Chartered Financial Analyst (CFA), Monash Centre, som er en del av Australian Monash University i Melbourne og Mercer – et internasjonalt selskap som opererer i forsikrings- og formuesforvaltningsmarkedet.

You may also like

Leave a Comment