Home » Dienst sender inn en søknad om markedsføringstillatelse for TIBSOVO (ivosidnib) ved akutt mylodisk leukemi (AML) og kolangiokarsinom hos voksne med en IDH1-genmutasjon til European Medicines Agency (EMA).

Dienst sender inn en søknad om markedsføringstillatelse for TIBSOVO (ivosidnib) ved akutt mylodisk leukemi (AML) og kolangiokarsinom hos voksne med en IDH1-genmutasjon til European Medicines Agency (EMA).

by Gunnar Garfors
klasse i: Sant
Emne : Nye produkter og tjenester

-TIBSOVO er en hemmer av det muterte enzymet isocitrat Dshydrognase-1 (IDH1).

-TIBSOVO er den første spesifikke målrettede behandlingen for pasienter med en IDH1-mutasjon som skal sendes inn for godkjenning i Europa.

– Registreringssøknaden gjelder landene i Den europeiske union samt Island, Liechtenstein og Norge.

PARIS10. mars 2022 /PRNewswire/ –Servier, et uavhengig internasjonalt farmasøytisk selskap, kunngjør i dag at det har sendt inn en søknad om markedsføringstillatelse (MA) til European Medicines Agency (EMA) for TIBSOVO (ivosidnib) ved to indikasjoner, førstelinjebehandling, i kombinasjon med azacitidin, hos pasienter med nylig diagnostisert akutt mylodisk leukemi (AML), bærere av en IDH1-mutasjon som ikke er mottakelig for intensiv kjemoterapi, og i behandling av lokalt avansert eller metastatiske Pasienter med kolangiokarsinom med IDH1-mutasjon og tidligere behandlet. TIBSOVO er en hemmer av det mutante isositrat dihydrogenase-1 (IDH1) enzymet. TIBSOVO er den første spesifikke målrettede behandlingen for pasienter med en IDH1-mutasjon som skal sendes inn for godkjenning i Europa.

Innlevering av MA-søknad for TIBSOVO er nok et skritt mot distribusjon i Europa en målrettet terapi for pasienter med en IDH1-genmutasjon og nylig diagnostisert akutt mylodisk leukemi og tidligere behandlet lokalt avansert eller metastatisk kolangiokarsinom, to sjeldne kreftformer der behandlingsalternativene er begrensede, en dclar Claude BertrandExecutive Vice President R&D i Dienst Group. Vi ser frem til å samarbeide med EMA under TIBSOVO-evalueringsprosessen. Dette er den første spesifikke målrettede behandlingen for pasienter med en IDH1-mutasjon som skal sendes inn i Europa.

Hos Dienst er vi forpliktet til å finne nye terapeutiske løsninger for pasienter med kreft som er vanskelig å behandle og som det fortsatt er et stort udekket medisinsk behov for. Med denne søknaden om registrering hos EMA håper vi å kunne sende inn TIBSOVO snart tilgjengelig for pasienter med nylig diagnostisert akutt mylodisk leukemi med en IDH1-mutasjon og pasienter med tidligere behandlet, lokalt avansert eller metastatisk kolangiokarsinom med en IDH1-mutasjon, forklarte dr. Philip GonnardExecutive Vice President Global Medical & Patient Affairs i Dienst Group.

Om servere

Dienst er et internasjonalt farmasøytisk selskap administrert av en stiftelse. Dienst støttes av et solid geografisk fotavtrykk og salg i 2021 på 4,7 milliarder euro i 150 land og sysselsetter 21 800 mennesker over hele verden. Dienst er en uavhengig gruppe som investerer mer enn 20 % av originalsalget sitt i forskning og utvikling hvert år. For å akselerere terapeutisk innovasjon til beste for pasienter, er gruppen en del av en åpen og samarbeidende innovasjonsdynamikk med akademiske partnere, farmasøytiske selskaper og bioteknologiselskaper. Den integrerer også stemmen til pasienten i hjertet av sine aktiviteter, fra forskning til støtte utover stoffet.

Som leder innen kardiologi har Dienst Group som mål å bli en anerkjent og innovativ aktør innen onkologi. Dens vekst er basert på en konstant forpliktelse til kardiovaskulære og metabolske sykdommer, onkologi, nevrovitenskap og immuninflammatoriske sykdommer. For å fremme tilgang til helsetjenester for alle, tilbyr Dienst Group også en rekke generiske medisiner av høy kvalitet som dekker de fleste patologier. Mer informasjon på nettsiden:server.com.

Følg oss på sosiale nettverk:LinkedIn | Facebook | Twitter | Instagram

PDF https://mma.prnewswire.com/media/1764096/Servier.pdf
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1389607/Servier_Logo.jpg

Ta kontakt med :
presse@server.com

Du kan også være interessert i disse pressemeldingene

Pressemelding sendt 10. mars 2022 08:54 og distribuert av:

You may also like

Leave a Comment