Home » Dugnad forandrer byen vår. Kędzierzyn-Koźle gjennomfører prosjekter finansiert av Norge

Dugnad forandrer byen vår. Kędzierzyn-Koźle gjennomfører prosjekter finansiert av Norge

by Gunnar Garfors

Dugnad er prosjekter verdt PLN 16 millioner, takket være at byen vår er i endring.

– For første gang i sin historie mottok Kędzierzyn-Koźle kommune midler fra det «norske» fondet. Jeg er overbevist om at takket være dem vil byen vår bli vakrere og vennligere og innbyggerne vil integreres enda mer. Dugnad betyr nabolag, samarbeid og gjensidig respekt – sier Sabina Nowosielska, ordfører i Kędzierzyn-Koźle.

Konferanse for åpning av Dugnad-prosjektet.

Ideen til Dugnad
Ordet «dugnad» kan ikke direkte oversettes. Det er en norsk skikk praktisert i generasjoner, bestående av gjensidig nabohjelp, deltakelse i sosiale aktiviteter og samfunnsengasjement. Det betyr integrering, respekt, samarbeid, frivillighet, rådgivning. Det var disse verdiene som inspirerte fellesskapets prosjekt.

Fra øverste hylle
Kędzierzyn-Koźle var en av bare 29 byer i Polen som fikk støtte under det lokale utviklingsprogrammet. Konkurransen var rettet mot over 250 lokale myndigheter fra hele landet. Byen er den eneste mottakeren i Opole-regionen.

Kontraktsignering – PLN 16 millioner.

millioner zloty
Som en del av det lokale utviklingsprogrammet stilte Island, Liechtenstein og Norge 102 millioner euro til disposisjon for polske lokale myndigheter. Disse midlene ble delt likt mellom de 29 konkurransedirektørene i Polen. Kędzierzyn-Koźle vil motta over 3,5 millioner euro, som er over PLN 16 millioner.

Imponerende finansiering
Prosjektet er medfinansiert 85 % av finansieringsmekanismen for Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet 2014-2021 og 15 % av statsbudsjettet.

Balansert tildeling av midler
De «norske» midlene støtter bærekraftig utvikling av mottakerbyene. 60 % av de overførte midlene er øremerket investeringer. 40 % av midlene går til de såkalte «myke oppgaver».

investeringsoppgaver
– Tilpasning av PSP-bygg nr. 6 ved ul. Stalmach for sosiale formål.
– Modernisering av kultursenteret «Chemik» for funksjonshemmedes behov.
– revitalisering av urbane områder – opprettelse av et multifunksjonelt offentlig rom ved ul. Głowacki.
– Bygging av oransjeri i barnehage nr. 2 «Magnolia».

Slik skulle den tidligere PSP 6 se ut – det vil si hjelpehjem, seniorsenter og ikke-statlige organisasjoner.
Det bygges et handikaptoalett i samfunnshuset «Chemik».

Eksempler på myke aktiviteter
– Håndverksverksteder (keramikk, glassmalerier, skreddersøm, hagearbeid).
– Terapi- og integreringstimer for barn med nedsatt funksjonsevne.
– Sportsavdelinger (kanopadling, bowling, fotball for jenter).
– Kunst og sportsarrangementer.
– pedagogisk virksomhet, herunder f.eks. Karriereråd.
– Helsetjenester i form av vaksinasjoner eller telepleie.

Dugnad opplæringskurs – kvalifikasjonsøkning – f.eks gravemaskinkurs.
Integreringstimer med funksjonshemmede – 1. friidrettsstevne.
Integreringspiknik for beboere.

Offentlig høring
Sosial dialog er grunnlaget for beslutninger og mål, derfor gjennomføres prosjektet «Dugnad i Kędzierzyn-Koźle» med medvirkning fra beboere.
Alle interesserte parter inviteres til å delta i konsultasjoner i alle faser av investeringen.

Offentlige konsultasjoner fant sted.

prosjektpartner
– Bybiblioteket i Kędzierzyn-Koźle
– Kommunalt kultursenter i Kędzierzyn-Koźle
– Kommunalt sosialhjelpssenter i Kędzierzyn-Koźle
– Byens sports- og rekreasjonssenter i Kędzierzyn-Koźle
– Industriparken Kędzierzyn-Kozielski Sp. z o.o
– Foreningen «Europa Iuvenis»
– Sportsklubben Koziołek

Detaljert informasjon finner du på nettsiden: www.kedzierzynkozle.pl i fanen «Lokal utvikling».

«Vi jobber sammen for et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa.»

You may also like

Leave a Comment