Home » Elemental Alu inviterer deg til å sende inn tilbud på salg av ikke mer enn 7 167 142 Alumetal-aksjer til en pris på PLN 83,7 hver.

Elemental Alu inviterer deg til å sende inn tilbud på salg av ikke mer enn 7 167 142 Alumetal-aksjer til en pris på PLN 83,7 hver.

by Gunnar Garfors

Som allerede nevnt, på grunn av aksjekjøpstransaksjonene som ble inngått av Elemental Alus tilknyttede selskaper før publisering av invitasjonen, vil antallet aksjer som disse selskapene har etter oppgjøret av disse transaksjonene beløpe seg til PLN 650 000. Aksjer som utgjør 4,158 prosent av aksjekapitalen.

Intensjonen til Elemental Alu og dets tilknyttede selskaper er å kjøpe ikke mer enn 7 817 142 aksjer, som til sammen ikke representerer mer enn 49,99 %. Andel av aksjekapitalen.

Aksept av tilbud begynner 15. juni 2023 og slutter 26. juni 2023.

Anskaffelsen av aksjer av Elemental Alu som et resultat av invitasjonen utføres under forutsetning av at følgende hendelser skjer sammen: Presidenten for kontoret for konkurranse og forbrukerbeskyttelse utsteder en beslutning som godkjenner sammenslutningen av gründere som består i erverv av kontroll av Alumetal av Elemental Holding gjennom datterselskapet Elemental Alu og tilbud til aksjonærene som svar på invitasjonen av totalt minst 7 035 430 aksjer.

Varselet informerte om at den 9. juni 2023 godkjente den tyske konkurranse- og forbrukermyndigheten (Bundeskartellamt) fusjonen, som består i ervervet av kontroll over Alumetal av Elemental Holding.

Registrering av Hydros annonserte kjøpstilbud på Alumetal-aksjer varer frem til 30. juni.

25. mai krevde Hydro Aluminium 100 prosent salg. Alumetal-aksjer til en pris på PLN 78,69 per papir. Aksept av tegninger begynte 26. mai og avsluttes 30. juni 2023. Forventet dato for gjennomføring av aksjekjøpstransaksjonen er 5. juli 2023.

Nylig økte Hydro Aluminium AS tilbudsprisen for Alumetal-aksjer til PLN 82 per aksje fra tidligere PLN 78,69.

Den økte aksjekursen i overtakelsestilbudet er kun gyldig frem til 15. juni 2023, klokken 23:59. Med virkning fra 16. juni 2023 kl. 00:00, har Budgiveren til hensikt å redusere prisen på aksjene i Anbudstilbudet til det opprinnelige nivået (dvs. til PLN 78,69 per aksje).

Rundt 39 % av aksjene er allerede tegnet som en del av overtakelsestilbudet. Aksjer i selskapet, inkludert aksjer som eies av to medlemmer av Alumetals representantskap og alle medlemmer av Alumetals styre.

Hydro, et norsk konsern som er aktivt i aluminium- og energisektorene, fikk i begynnelsen av mai full godkjenning fra EU-kommisjonen for sitt planlagte oppkjøp av Alumetal, noe som eliminerer behovet for regulatoriske krav for å fullføre transaksjonen.

Onsdag, ved slutten av møtet, ble Alumetal-aksjene verdsatt til PLN 82,9 per aksje. (PAP-virksomhet)

doa/ asa/

You may also like

Leave a Comment