Home » En norsk undervannskommunikasjonskabel ble skadet

En norsk undervannskommunikasjonskabel ble skadet

by Gunnar Garfors

I november 2021, Norsk Havforskningsinstitutt [INR] sendte ut en pressemelding som kunngjorde at Lofoten-Vesterålen undervannsovervåkingsnett [LoVe]bestående av flere «noder» av sensorer forbundet med elektriske og fiberoptiske kabler, var ute av drift og at PST nettopp hadde fått i oppgave å etterforske [Politiets Sikkerhetstjeneste – contre-espionnage norvégien] på grunn av mistanke om sabotasje.

Faktisk ble det funnet at en del av en av de ytre kretskablene til dette oseanografiske nettverket, dataene som er samlet inn fra som også brukes av Forsvarets forskningsinstitutt, var forsvunnet. [FFI – Forsvarets Forsknings Institutt] mulig passasje av ubåter i Norskehavet.

For øyeblikket pågår undersøkelsene fortsatt. Hvis sabotasjehypotesen bekreftes, bør alle øyne rettes mot Russland, gjennom hoveddirektoratet for dyphavsforskning [GUGI]har evnen til å operere i avgrunnen.

Hva med den andre hendelsen som nettopp ble rapportert av norske myndigheter i Svalbards undervannskommunikasjonskabelsystem?

På oppdrag fra Norsk Romsenter i 2004, kobler den Andøya til Svalbardskjærgården, hjem til en nøkkelstasjon for innsamling av data hentet fra satellitter i polarbane. 7. januar sluttet imidlertid den ene av de to fiberoptiske kablene å fungere.

I en pressemelding opplyser Space Norway at «det er ikke klart hvordan skaden oppsto», før de legger til at et kabelskip vil bli pålagt å foreta nødvendige reparasjoner.

Ifølge samme kilde ble problemet identifisert mellom 130 og 230 km fra Longyearbyen, hvor den aktuelle kabelen ligger på et betydelig dyp.

For øyeblikket fungerer systemet fortsatt takket være den uskadede kabelen. Bekymringen er at det ikke lenger er noen overtallighet. Hvis den også ble skadet, ville høyhastighets Internett-tilgang bli kuttet for Svalbard-skjærgården… og for Svalsat-stasjonen, som norsk presse minner om som den «største i verden». med sine hundre parabolantenner.

– Beliggenheten ved 78°N, midt mellom fastlands-Norge og Nordpolen, gjør den unik når det gjelder å gi full-banestøtte til operatører av polarbanesatellitter, forklarer Barents Observer.

9. januar sa Norges justis- og samfunnssikkerhetsminister, Emilie Enger Mehl, at hennes tjenester «overvåker situasjonen nøye».

Foto : Nsandel – CC BY-SA 3.0

You may also like

Leave a Comment