Home » Endringer i ZUS innen 22. oktober 2022, som vil påvirke alle. Hva er verdt å vite?

Endringer i ZUS innen 22. oktober 2022, som vil påvirke alle. Hva er verdt å vite?

by Gunnar Garfors

ZUS opprettholder sin profil på Twitter. Får du en av ytelsene – som alderspensjon, uførepensjon osv. – er det verdt å holde seg oppdatert. Hvilke innlegg har ZUS nylig lagt ut på Twitter?

Trygdeetrygden ZUS ble grunnlagt i 1934. Deres oppgave er blant annet å kreve inn bidrag til trygd, helseforsikring og deretter gi tilsvarende ytelser. Både bidragsbeløpet og ytelsene som gis i ettertid kan endre seg noe fra år til år. På ZUS Twitter-kontoen finner du blant annet informasjon om fordeler du kan ha rett til.

Den siste informasjonen fra ZUS: 22. oktober 2022

@zwiazkowa Du sikter til funnene i rettsavgjørelsen i saken der ledere for Union Alternative ble avhørt. Kabelen hadde betydelige feil fra din side.


@zwiazkowa Vi oversetter igjen. Arbeidsretten fant at den Alternative Fagforeningen ved ZUS ikke var formelt etablert på grunn av deres feil. Derfor kan ikke en ansatt som tvister med ZUS kreve fagforeningsbeskyttelse ved ZUS.


@zwiazkowa Du skiller ikke at en uavhengig domstol ikke stiller spørsmål ved eksistensen av klubbalternativet, men riktigheten av etableringen av organisasjonsenheten ZA i ZUS. Retten, etter å ha undersøkt dokumentene og vitneforklaringene, inkludert fra fagforeningsledere, reagerte kun negativt på etableringen av trygdeetaten i ZUS.


🗓️ Frem til 3⃣1⃣ desember 2022 kan #entreprenører fra visse bransjer og ofre for den økologiske situasjonen ved #Odra søke om en engangs #kontantstønad.

💻 Søknader, kun elektronisk, kan sendes inn under #PUE #ZUS.

You may also like

Leave a Comment