Home » EU ønsker nøytrale stillingsbetegnelser og lik lønn for menn og kvinner

EU ønsker nøytrale stillingsbetegnelser og lik lønn for menn og kvinner

by Gunnar Garfors

Direktivutkastet slår fast at en jobbsøker har rett til å bruke nøytrale kriterier for å få informasjon om nivået eller omfanget av godtgjørelsen for en bestemt stilling. Disse dataene må oppgis i annonsen eller før intervjuet. Samtidig bør ikke arbeidsgivere spørre interesserte om hvordan lønnen deres er strukturert i dag.

I følge utkastet til direktiv om likelønn skal stillingsannonser og stillingsbetegnelser være kjønnsnøytrale og ansettelsesprosesser skal ikke være diskriminerende.

Dersom lønnsopplysningene i en virksomhet avdekker en kjønnsspesifikk lønnsforskjell på 5 % eller mer, skal arbeidsgiver foreta en felles lønnsfastsettelse sammen med de ansattes representanter.

Direktivet pålegger EU-land å innføre avskrekkende straffer, som bøter, for arbeidsgivere som bryter reglene. Arbeidstaker som har lidd skade som følge av overtredelse har rett til å kreve erstatning.

For første gang bringes tverrsektoriell diskriminering og rettighetene til ikke-binære personer inn under den nye lovgivningen.

You may also like

Leave a Comment