Home » European Open Data Survey – Litauen har etablert seg i gruppen av raske følgere

European Open Data Survey – Litauen har etablert seg i gruppen av raske følgere

by Thure Lindhardt

I den årlige undersøkelsen til European Data Portal er Litauen blant de ti beste i Open Data Portal, totalt sett på 14. plass av 34 land og etablerer seg i gruppen av raske følgere. Endringene som har skjedd i år på området åpne data gjør at landet vårt kan forvente gode resultater også i fremtiden. Den europeiske dataportalen evaluerer årlig europeiske retningslinjer for åpne data og deres praktiske implementering.

«Ettersom flere og flere data er åpne, har vi alle muligheter til å vokse og bli en av de ledende leverandørene i Europa. Det er viktig å merke seg at undersøkelsesperioden for undersøkelsesdataene er fra 2020. Mai til 2021 mai når vi ser viktige strukturelle endringer på området åpne data. I juni godkjente Seimas et lovutkast utarbeidet av vårt departement som pålegger statlige institusjoner å åpne dataene sine gratis, og i oktober godkjente regjeringen et sentralisert dataåpningssystem designet for å øke hastigheten opp prosessen med å åpne data. Fra nå av er det enkelt å finne åpne data og å registrere informasjon om deres behov – alt dette kan gjøres gjennom den litauiske åpne dataportalen. Det er også viktig å øke profilen til denne portalen, ” sier A. Armonaitė.

For eksempel har den franske åpne dataportalen det største antallet individuelle besøkende – omtrent 1 million, og Litauen – bare rundt 1,4 tusen portaler.

Datautvikling gjør datasett av høy kvalitet med høyt kommersielt potensial tilgjengelig som kan akselerere utviklingen av et stort antall produkter og tjenester nasjonalt og internasjonalt. Dette er meteorologiske data, jordobservasjonsdata, romlige data, corporate governance eller eiendomsdata. Det er anslått at rasjonell bruk av data vil kunne utgjøre om lag 2 prosent. nasjonalt BNP.

I følge European Portal-undersøkelsen er medlemslandene delt inn i fire grupper i henhold til utviklingen av dataåpning: beslutningstakere, raske følgere, følgere og nybegynnere.

Litauen tilhører gruppen av raske følgere i 2021 så vel som i 2020. Rapporten finner at landene i Fast Track-gruppen har svært god fremgang på åpne data. For eksempel står 7 av 9 fast-track land for mindre enn 1,2 %. Periode. Slovenia og Nederland vurderer fremgang på åpne data til 92 %, Kypros, Danmark og Norge med 91 %, og Litauen og Tyskland til 89 %.

Frankrike, Irland, Spania, Polen, Estland og Ukraina, som kom inn i gruppen av styremedlemmer i år, opprettholder sine topplasseringer i styregruppen.

Studien vurderer 4 hovedområder: åpen datapolitikk, den nasjonale åpne dataportalen, virkningen av åpne data og datakvalitet. Studien vurderer forbedringen på området for åpne data i landene i Den europeiske union (EU) så vel som i Norge, Sveits og landene i det østlige partnerskapet: Aserbajdsjan, Georgia, Montenegro og Ukraina samt Storbritannia , som forlot EU.

Ytterligere informasjon om European Open Data Survey finner du på På den europeiske dataportalen.

Du kan finne åpne data og samle informasjon om dine behov Litauisk åpen dataportal.

You may also like

Leave a Comment