Home » Fire nye Lotos-lisenser i Norge

Fire nye Lotos-lisenser i Norge

by Connie Nielsen

Lotos Exploration & Production Norge driver leting og produksjon av hydrokarboner på norsk kontinentalsokkel.

Foto: Øyvind Hagen, Equinor

Som et resultat av den årlige lisensrunden (TFO 2021) fikk Lotos Exploration and Production Norge AS fire nye lete- og utvinningstillatelser. Etter lansering vil Lotos Norges portefølje i Norge vokse til 34 lisenser.

Lotos utvider sin virksomhet i Norge

I år TFO 2021 konsesjonsrunde (eng. Priser i forhåndsdefinerte områder) Nordmennene innrømmet til slutt Interesser i 53 gruvekonsesjoner eid av 28 selskaper. Fire av disse vil bli lagt til Lotos Norge-porteføljen. Disse er: PL1144 (30 % eierandel), PL1142 og PL1143 (17,94 % hver), og PL1135 (30 % eierandel).

Oljeleting og produksjon i Norge

De fleste av disse områdene er lokalisert på steder hvor selskapet allerede eier interesser og er engasjert i lete- og produksjonsaktiviteter, dvs. NOAKA og Heimdal (Trell og Trine). På den annen side ligger PL1135, innlevert sammen med PGNiG Upstream Norway, i den delen av Nordsjøen hvor Lotos ikke tidligere aktivt har utforsket og utvunnet hydrokarboner. Begge gruppene har samarbeidet i årevis, blant annet i oppstrømssegmentet i Norge. I følge avtalen, som har vært gjeldende siden 2019, er selskapet PGNiG Group den eneste mottakeren av naturgass produsert av Lotos Norge i Norge.

Lotos vil bruke nesten PLN 1,4 milliarder på investeringer. Hydrogen, jernbaner og moderne teknologier

Nye Lotus-konsesjoner

Hensikten med å delta i de årlige konsesjonsrundene i regi av Olje- og energidepartementet er først og fremst å øke produksjonspotensialet i årene som kommer. Dette er den mest effektive måten å bygge en portefølje av eiendeler med høyt potensial for verdistigning. Utvalgte områder gir også mulighet til å forbedre parametrene til lisensene som allerede er inneholdt. Konsesjonsrundene bidrar også til å utdype samarbeidet med partnere.

You may also like

Leave a Comment