Home » Forbrukeralliansen har vurdert bankenes bærekraft: det gjøres ikke tilstrekkelig innsats

Forbrukeralliansen har vurdert bankenes bærekraft: det gjøres ikke tilstrekkelig innsats

by Gunnar Garfors

Association of Non-Governmental Organizations The Consumer Alliance hevder at landets forretningsbanker ligger langt bak vesteuropeiske banker når det gjelder bærekraftsindeks.

Ved å bruke metodikken, som det også forskes på i Belgia, Nederland, Sverige, Norge og Tyskland, vurderte Consumer Alliance-forskerne bærekraften til bankene som opererer i Litauen for andre gang i år. Seks forretningsbanker ble vurdert i henhold til ESG-kriterier (Environmental, Social, Governance): Citadele, Luminor, Medicinos Bankas, SEB Bankas, Swedbank og Šiaulių bankas.

Swedbank oppnådde høyest gjennomsnittlig antall poeng på en ti-punkts skala (5,9) for alle fag. SEB Bank er på andreplass (5,6), Luminor (2,3) på tredjeplass, Šiaulių bankas på fjerdeplass (0,6), Citadele Bank på femteplass (0,4) og Medicinos Bankas på sjetteplass. 0,1).

Ifølge Eigirdas Sabaliuskas, en forsker i Consumer Alliance, presterer banker som opererer i Litauen betydelig dårligere i mange bærekraftsvurderingskategorier enn i de fem andre landene der undersøkelsen ble utført.

«Vi ser at bankene gjør det mye bedre der, opptil 99 prosent. Bankene samler inn data om bærekraftsindeksen i denne studien. Resultatene våre viser at selv banker med høyest skår fortsatt mangler total bærekraft. Det er litt over 50 prosent,» sa E. Sabalauskas på en pressekonferanse for nyhetsbyrået ELTA onsdag.

«Bare to av de seks bankene som opererer i Litauen kan overstige de totale 50 prosentene. Gjennomsnitt. Halvparten av bankene som opererer i Litauen oppnår ikke tilfredsstillende nivåer, la Gytis Pikčilingis, en allianseforsker til.

På den tiden bemerket Inga Rovbutas, en forsker ved organisasjonen, at de lave rangeringene til bankene også var relatert til det faktum at noen institusjoner rett og slett ikke publiserte sine interne retningslinjer.

«Vi oppfordrer banker som opererer i Litauen, spesielt regionale banker, til å ta hensyn til at politikken bør offentliggjøres. De fleste kan ha sine egne interne retningslinjer, men legger dem ikke ut på nettsidene deres. Bankene med høyest rating er skandinaviske banker. «De har mer innflytelse, og det er derfor de bruker denne politikken, fordi slik forskning har blitt utført i de skandinaviske landene i lang tid,» sa I. Rovbutas.

Det er mangel på miljø- og dyrevern

– Dessverre viser resultatene at bankene ikke gjør noe for å beskytte dyr. Swedbank fikk kun to poeng på en tipunktsskala. Andre banker fikk ikke en tidel av poengsummen. Et annet område hvor helsen ikke er spesielt aktiv er det tredje området, virkningene på naturen.

Vi ønsker at bankene skal være mer aktive på disse spørsmålene, sier Inga Rovbutas, forsker i Forbrukeralliansen, i en rapport distribuert av organisasjonen.

Den første undersøkelsen ble gjennomført i sommer, den utvidede andre undersøkelsen i desember. Den første studien analyserte fem hovedtemaer: klimaendringer, menneskerettigheter, naturvern, likestilling og arbeidstakers rettigheter. Den andre studien så på utviklingen av disse fem temaene og undersøkte fire nye temaer: dyrevelferd, korrupsjon, skatt og helse.

Swedbank oppnådde høyest gjennomsnittlig antall poeng på en ti-punkts skala (5,9) for alle fag. SEB Bank er på andreplass (5,6), Luminor (2,3) på tredjeplass, Šiaulių bankas på fjerdeplass (0,6), Citadele Bank på femteplass (0,4) og Medicinos Bankas på sjetteplass. 0,1).

«Swedbank oppnådde den høyeste gjennomsnittlige totale bærekraftsscore – seks på tipunktsskalaen. Sammenlignet med den første undersøkelsen for bare et halvt år siden, har bankene vist en positiv endring i retning av bærekraft. Men «karakterene» som ble mottatt viser at bankene fortsatt har en lang vei å gå med å implementere politikk for å fremme bærekraftig finans, sa Consumer Alliance-forskeren.

Den største endringen i Luminor Bank når det gjelder bærekraft. Han rykket opp fra fjerde til tredjeplass, men gjennomsnittsskåren hans er fortsatt ganske lav på 2,3 av ti. Ifølge forskere skyldtes Luminors ratinghopp en større overhaling av bærekraftspolitikken som ble annonsert i desember 2021. Økt ratingscore til andre banker er også knyttet til den oppdaterte retningslinjen.

Swedbank oppnådde høyest antall poeng for dyrevelferd (2 av 10). Andre banker fikk 0 poeng den gangen. Swedbank gjorde det også best på klimaendringer (6,1), etterfulgt av SEB (5,7), Luminor (3,8) og Šiaulių bankas (0,2). Citadele og Medicinos Bankas scoret ikke. SEB ledet innen naturvern (6,9 av 10 mulige poeng). På andreplass kommer Swedbank (5,9). På tredjeplass – Luminor (2,1), på fjerdeplass – Šiaulių bankas (0,2). Medicinos Bankas og Citadele scoret ikke.

SEB oppnådde høyest poengsum for korrupsjon (8,8). Swedbank ble nummer to (7,5), Luminor tredje (4,2), Citadele fjerde (2,5) og Šiaulių Bank femte (1,3). Medisinsk banken scoret ikke. SEB var pioner for likestilling (5,8 av 10). Swedbank ligger på andreplass (5,1). Luminor og Medicinos Bankas fikk hver 1,3 poeng. Šiaulių bankas og Citadele samlet ingen poeng. Skattemessig var SEB ledende (6,3 av 10 poeng). Swedbank ligger på andreplass (5,3). På tredjeplass – Luminor (2,9), på fjerdeplass – Šiaulių bankas (2,6). Medicinos Bankas og Citadele scoret ikke.

Swedbank oppnådde høyest score i menneskerettigheter (9,1). På andreplass – SEB (8,5), på tredjeplass – Luminor (2,6), på fjerdeplass – Šiaulių bankas (0,8). Medicinos Bankas og Citadele scoret ikke. Swedbank fikk flest poeng for beskyttelse av arbeidernes rettigheter (7,4). SEB er på andreplass (7,0), Luminor på tredje (1,8) og Šiaulių bankas på fjerde (0,3). Medicinos Bankas og Citadele scoret ikke.

Helsemessig leder Swedbank med 4,5 poeng. På andreplass kommer Luminor (2,2), på tredjeplass er SEB (1,1) og på fjerdeplass Citadele (0,7). Medicinos bankas og Šiaulių bankas telte ikkje med.

«Bankene var mye mer aktive denne gangen og jobbet veldig bra med forskerteamet. Vi fikk svar fra alle banker og fikk informasjon som var interessant for oss. På bare seks måneder har noen banker forbedret sine resultater, om enn litt. Vi håper at bankene vil fortsette å operere og forbedre sine resultater på alle områder, sa hun.

Ifølge en representant fra Forbrukeralliansen brukte forskerne kun offentlig tilgjengelig informasjon da denne informasjonen kan finnes og ses gjennom banker av forbrukerne selv. Intern bankinformasjon ble ikke evaluert da den ikke er tilgjengelig for forbrukere.

«Det var viktig for oss å gjennomgå bærekraftspolitikken til bankene som opererer i Litauen og å gjøre informasjonen mottatt tilgjengelig for forbrukerne. På denne måten kan enhver bankkunde få et objektivt inntrykk av bankens tilnærming for å fremme bærekraft, sier I. Rovbutas.

Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres uten skriftlig tillatelse fra ELTA.

You may also like

Leave a Comment