Home » Fortum selger ikke sine kraftvarmeverk i Polen

Fortum selger ikke sine kraftvarmeverk i Polen

by Gabriel Scott

Fortum Group selger ikke polsk varmeutstyr og elektrisitetsbutikksegment. Historisk sett har PGE og PGNiG vært interessert i disse eiendelene.

  • Fortum har to flerbrenselkraftvarmeverk: i Częstochowa (idriftsatt i 2010) og Zabrze (idriftsatt i 2018) og over 800 kilometer med varmenettverk i Częstochowa, Płock og Wrocław.
  • PGE og PGNiG har uttrykt interesse for Fortums varmesystemer. Transaksjonen ble imidlertid ikke realisert.
  • I 2021 sysselsatte Fortum rundt 290 personer i Polen innen varmeproduksjon og distribusjon.

– I lys av det ekstremt ustabile markedsmiljøet har Fortum besluttet å fullføre gjennomgangen av strategiske alternativer for sin Consumer Solutions-virksomhet (detaljsalg av elektrisitet) og for polsk varmeutstyr, kunngjorde det finske konsernet.

Som lovet vil begge forretningsområdene utvides ytterligere innenfor Fortum-konsernet.

Strategisk avkarbonisering

I tillegg vil Fortum utforske alternativer for ytterligere dekarbonisering av polske eiendeler. Fortum har forpliktet seg til å gjøre sin europeiske kraft- og varmeproduksjon karbonnøytral innen 2035.

I tråd med sin strategi vurderer, optimaliserer og roterer Fortum sin forretningsportefølje kontinuerlig. I 2020-2021 har Fortum foretatt salg for totalt 5,3 milliarder euro i ikke-kjernevirksomheter.

Consumer Solutions-segmentet utfører detaljsalg av elektrisitet og gass i Finland, Norge, Sverige, Polen og Spania, inkludert kundeservice og fakturering.

Med rundt 2,2 millioner kunder er Fortum den største flermerkede strømforhandleren i Norden. Selskapet leverer strøm og relaterte hjelpe- og digitale tjenester primært til forbrukere og små bedrifter. I 2021 sysselsatte Consumer Solutions rundt 1 180 personer.

City Solutions-divisjonen driver varmeanlegg i Polen, Finland og Norge.

To kraftvarmeverk og nett

Fortum startet sin virksomhet i Polen i 2003. Konsernet inkluderer for tiden to multi-fuel kombinerte varme- og kraftverk: i Częstochowa (idriftsatt i 2010) og Zabrze (idriftsatt i 2018). I 2019 solgte disse enhetene totalt 3,3 TWh varme og 0,6 TWh elektrisitet og oppnådde en EBITDA på 43 millioner euro.

Fortum Group er ansvarlig for omtrent 1 % av kraftproduksjonen i Polen.

Fortum eier også over 800 kilometer med varmenettverk som leverer varme til innbyggerne i Częstochowa, Płock og Wrocław.

I 2021 sysselsatte Fortum rundt 290 personer i Polen innen varmeproduksjon og distribusjon.

I Finland eier Fortum et kraftvarmeverk i Espoo og medeier et kraftvarmeverk i Nådendal. I Norge er Fortum Oslo Varme, et selskap eid av Fortum og Oslo kommune, den største leverandøren av fjernvarme i landet.

PGE og PGNiG i horisonten

Husk at i oktober 2020 kunngjorde PGE og PGNiG at de hadde gitt et foreløpig, uforpliktende tilbud om å kjøpe aksjer i Fortums varme- og kjølemidler i Polen.

I desember 2021 kunngjorde imidlertid PGNiG at de ville avslutte samarbeidet med PGE for å kjøpe Fortum Groups polske eiendeler. PGE uttrykte deretter ytterligere interesse for å erverve disse eiendelene. Til syvende og sist var PGE og Fortum uenige om vilkårene for transaksjonen, derav den finske gruppens beslutning om å beholde oppvarmingsmidlene.

Fortum er et finsk energiselskap som opererer i nesten 40 land.

Fortums aksjer er notert på Nasdaq Helsinki-børsen og Uniper-datterselskapets aksjer er notert på Frankfurt-børsen.

Les også: Biometan, klynger, PPA, peer-to-peer i utkastet til endring av EEG

You may also like

Leave a Comment