Home » Frivillig og obligatorisk helseforsikring. Hvordan er de forskjellige?

Frivillig og obligatorisk helseforsikring. Hvordan er de forskjellige?

by Gunnar Garfors

Hva er frivillig og obligatorisk helseforsikring?

Helseforsikring (ZUS) Vi deler dem inn i de vi er forpliktet til fordi vi er juridisk forpliktet til, og de som vi kan kjøpe frivillig. Helseforsikringsfordeler garanterer alle tilgang til passende medisinsk behandling. Takket være dem har den forsikrede, det vil si pasienten som betaler bidrag, rett til gratis behandling, sykehusinnleggelse, rehabilitering osv. Sykeforsikringsavgiften overføres til Folketrygden (ZUS), og derfra til Folkehelsen Fond (NFZ).

Obligatorisk helseforsikring er åpen for alle som oppfyller kravene i forskriften. Disse inkluderer: Ansettelse under arbeidsavtale eller provisjondrive virksomhet, registrere seg på arbeidskontoret ved arbeidsledighet, studerevære pensjonist, motta varige ytelser fra trygd mv.

Frivillig helseforsikring, derimot, kan tegnes og betales selvstendig, for eksempel hvis en bestemt person ikke oppfyller vilkårene ovenfor, men ønsker å nyte godt av helsehjelpen som tilbys av det nasjonale helsefondet. Personer som ikke har helseforsikring, f.eks. som er i arbeid, må sende inn søknad og betale et månedlig bidrag. Det er verdt å sørge for at du også registrerer dine familiemedlemmer, f.eks. barn, for forsikring.

Hvem kan bli med i frivillig helseforsikring? Hvordan er prosessen?

Hvem kan bli med i frivillig helseforsikring? Hvem som helst kan gjøre dette er ikke dekket av obligatorisk helseforsikringer ikke et familiemedlem til den forsikrede og tilhører ikke det generelle helseforsikringssystemet i et av landene i Den europeiske union eller Den europeiske frihandelssammenslutning (EFTA).

For det burde du signere en individuell kontrakt med det nasjonale helsefondet på ubestemt tid, som kan sies opp når som helst. Rapporten skal leveres til Statens helsefond eller til et av kontorene. For å gjøre dette trenger du dokumenter, inkludert ID-kort, ansettelsesbevis fra siste arbeidssted, sertifikat for siste forsikringsperiode, etc. Du kan lese om alle nødvendige dokumenter og trinn på nettsiden til trygdeinstitusjonen.

Etter å ha inngått kontrakten, registrer deg på ZUS-avdelingen for frivillig helseforsikring. Der beregnes størrelsen på bidraget, som skal betales jevnlig. Helseforsikringsavgiften er i dag 9 % av beregningsgrunnlaget. Fastsettelsesgrunnlaget er beløpet til oppgitt månedsinntekt.

Helseforsikring gir deg rett til alle offentlig finansierte helsetjenester på samme vilkår som for andre folkehelseforsikrede. Det er derfor verdt å tegne en frivillig helseforsikring for å sikre legehjelp ved sykdom, ulykke eller skade. Det lar deg også unngå potensielt høye behandlingskostnader.

Hvem skal meldes til obligatorisk helseforsikring?

Arbeidsgiver melder arbeidstakere til obligatorisk helseforsikring. Det er helseforsikringspremiebetalerens oppgave. Dette gjelder også skolen (for en elev) og arbeidskontoret (for en arbeidsledig). Arbeidsgiver eller oppdragsgiver skal melde arbeidstakeren inn i trygd og helseforsikring (med mindre arbeidstakeren har studentstatus og er yngre enn 26 år). Driver du bedrift må du selv søke om helseforsikring.

Forelderen eller den juridiske foresatt er ansvarlig for å registrere et barn hos ZUS. Barnet kan da være forsikret frem til fylte 18 år og utover, men kun dersom det for eksempel studerer ved et universitet. Dersom han ikke er et familiemedlem eller omsorgsperson, f.eks. B. forsikret av et pleie- og utdanningsinstitusjon, han er forsikret som student. Et funksjonshemmet barn har helseforsikring uavhengig av alder.

Foreldre eller universitetet kan tegne helseforsikring for studenter. En student under 26 år kan bli registrert i helseforsikring av en forelder eller en annen kvalifisert person, for eksempel en ektefelle. Dersom forelder eller annen autorisert person ikke kan registrere studenten for helseforsikring (f.eks. fordi han/hun ikke er ansatt og ikke forsikret), tar universitetet seg av dette. Da må du sende inn en tilsvarende søknad.

kontinuitet i helseforsikring

Helseforsikring bør være kontinuerlig. Det kan skje at en person som frivillig ønsket å tegne helseforsikring fikk et brudd i forsikringskontinuiteten (f.eks. etter å ha mistet en jobb, som tilsvarer å miste helseforsikring). I dette tilfellet, før du inngår en kontrakt for frivillig helseforsikring et tilleggsgebyr må betales. Beløpet tilsvarer varigheten av helseforsikringsavbruddet. Størrelsen på tilskuddet fastsettes i prosent av den antatte inntekten som legges til grunn for bidragsfastsettelsen. Du kan imidlertid sende inn en forespørsel om deldeling.

For øyeblikket er gebyret for en pause fra 3 måneder til et år 20 % av inntekten akseptert som grunnlag for bidraget, dvs. ikke mindre enn PLN 1 244,21.

Retten til helsetjenester begynner på den datoen som er angitt i kontrakten og utløper 30 dager etter oppsigelse eller utløp av kontrakten.

ZUS helseforsikring fungerer bare i Polen. Hvis du planlegger en reise utenfor Polen og vil være sikker på at du vil bli hjulpet ved sykdom, husk at du kan få et europeisk helsetrygdkort (EHIC).

Vurder kvaliteten på artikkelen vår:

Tilbakemeldingen din hjelper oss med å lage bedre innhold.

You may also like

Leave a Comment