Home » Gdynia havn hadde nok et godt år. «Økning i håndterede varer»

Gdynia havn hadde nok et godt år. «Økning i håndterede varer»

by Gunnar Garfors

President Jacek Sadaj i Gdynia havn bemerket i et intervju med PAP at 2022 vil bli nok et rekordår. «Hvert år ser vi en økning i varene som håndteres. I fjor var det en økning på nesten 6 %. sammenlignet med 2021. Det er ikke å nekte for at kull og koks var de største bidragsyterne til dette resultatet. Det skal imidlertid bemerkes at den enorme mobiliseringen når det gjelder import av energiressurser hovedsakelig påvirket de siste månedene av året, så det var en virkelig stor innsats vi overlot til terminalene som opererer i havneområdet i Gdynia,» sa.

PAP-samtaleren påpekte at havnen i Gdynia er preget blant annet av det store volumet av kornomlastninger. «Vi er ledende blant østersjøhavnene når det gjelder håndtering av denne lasten. Vi kan forvente ytterligere økninger her i årene som kommer, siden havneinfrastruktur og overbygg utvikles i denne retningen og markedssituasjonen er gunstig. Vi er i ferd med å sluttføre prosedyren for en 30-årig leieavtale for kornterminalen – en av de tre landbruksomlastningsterminalene i havnen i Gdynia. I mellomtiden gjør vi investeringer knyttet til moderniseringen av Indian Quay. Det blir en dypvannskai med en ordinat på 16 m, så vi er overbevist om at denne prioriteringen vil opprettholdes innen landbruksprodukter, sa han.

Presidenten for havnen i Gdynia minnet om at for noen uker siden ble prosedyren for entreprenøren for gjenoppbyggingen av Indian Quay fullført. – Nå kan kornterminalen drives med utgangspunkt i den norske kaia, men det er en sluttkai, som er kortere, så volumene som håndteres der er mye mindre, forklarte han.

Jacek Sadaj påpekte at containerhåndtering i havnen i Gdynia er en stor utfordring. «I havnen i Gdynia utføres containerhåndtering på grunnlag av to terminaler: BCT-terminalen og GCT-terminalen. Vi observerer for tiden en verdensomspennende trend mot å redusere volumet av containerlast, men vi tror at dette er en midlertidig situasjon. Med oppgjør av prosedyren for 30-års leie av containerterminalen i desember i fjor og overlevering av nye lagerområder for disse lastene, antar vi at med hensyn til denne storskalakontrakten, laster i havnen i Gdynia kan også leies,» sa han.

Presidenten understreket at byggingen av den ytre havnen er den største investeringen i Gdynia havns mer enn 100 år lange historie. «Dette er en veldig viktig investering, for når vi vet at havnen i Gdynia er omgitt av et urbant stoff i dag, vet vi at den eneste sjansen for videre utvikling er å bygge dette nye området,» understreket han.

Jacek Sadaj minnet om at det for tiden jobbes med utdyping og utvidelse av tilgangskanalen til havnen i Gdynia. «Dette er en investering gjort i samråd med Sjøfartskontoret i Gdynia. Disse aktivitetene er knyttet til utdypingen av innlandsbassengene i havnen i Gdynia. Dette gjør tilgangen fra vannsiden mye bedre og sikrere og innendørsbassengene er utdypet til 16 m. Når det gjelder omfanget implementert av havnemyndigheten i Gdynia, dvs. utdyping av indre bassenger, er vi for tiden rundt 30 %. oppfylle denne oppgaven, sa han.

Presidenten for havnen i Gdynia listet også opp flere utfordringer som havnen vil møte i 2023. «Blant dem er valg av forpakter for kornterminalen for en periode på 30 år. Vi er i gang med offentlig-privat samarbeid om valg av operatør for uteterminalen, så denne oppgaven skal være ferdig i siste kvartal 2023. I tillegg annonserte vi nylig en prosess for valg av leietaker for den nyopprettede plassen i Westhafen. Det er viktig for oss at alle våre områder fungerer optimalt. «Det virker for meg som om vi er havnen med høyest prosentandel av arbeidsareal på Østersjøskalaen, og vi ønsker å opprettholde dette høye resultatet,» understreket han. (TRYKK)

Forfatter: Dariusz Sokolnik

dsok/mmu/

You may also like

Leave a Comment